OGŁOSZENIE – WYCINKA DRZEW

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Zielonej Górze , informuje, że istnieje obowiązek usunięcia wszystkich drzew i krzewów rosnących w pasie 15 m od osi skrajnego toru i zakaz nowych nasadzeń.