OGÓLNOPOLSKI SUKCES UCZENNIC SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYTOCZNEJ

image_pdfimage_print

Łacińskie powiedzenie głosi: „Zwyciężać mogą ci, którzy wierzą, że mogą”. Niezmącona wiara w końcowy sukces towarzyszyła uczestnikom ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego „Miejsce, w którym mieszkam”.

 

    Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego wystawiła do „zawodów” bardzo solidną i  ambitną drużynę. Swoich sił na ogólnopolskiej arenie próbowało aż 10 uczestników. 13 kwietnia na uroczysty finał konkursu pojadą cztery laureatki: Nikola Wąchalska, Anita Trojanek, Weronika Fanselow i Karolina Kolasińska. Otrzymają nie tylko nagrody rzeczowe, ale także inne wyróżnienie. Fragmenty nagrodzonych prac ukażą się na łamach dziennika „Głos Wielkopolski”.

Konkurs zorganizowało koło dziennikarskie TEXT działające przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Poznaniu. Jego celem było nie tylko zachęcenie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich do podejmowania twórczego wysiłku redagowania tekstów dziennikarskich. Organizatorzy chcieli także  zaangażować młodych ludzi w życie małej ojczyzny, zainteresować ich problemami lokalnymi i uświadomić im, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu.

Zadanie konkursowe polegało na tym, by przeprowadzić wywiad z osobą, która, zdaniem uczestników, robi coś ważnego dla najbliższego otoczenia. Nie musiała być to osoba znana i rozpoznawalna, ale taka, o której działalności warto napisać. Laureatki z  Przytocznej rozmawiały z: wójtem naszej gminy Bartłomiejem Kucharykiem, strażakiem z OSP Przytoczna panem Bogdanem Hajdukiem, leśniczym naszego rejonu – Zbigniewem Jagodą oraz z nauczycielką języka polskiego.

Nagrody przyznawano w trzech kategoriach wiekowych. Jury oceniało przede wszystkim pomysł na wywiad (wybór rozmówcy i jego uzasadnienie), sprawność językową piszącego i przenikliwość dziennikarską (zadawane rozmówcy pytania).

Mam nadzieję, że ten ogromny sukces zachęci także innych uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach. Okazuje się, że nie mamy się czego bać. Możemy rywalizować z innymi nawet w konkursach o ogólnopolskim zasięgu.

Renata Pałka

źródło: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przytocznej