OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

image_pdfimage_print

Informujemy, że w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

 

Z przyjemnością informujemy, że w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, który ma na celu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie gorzowskim  w powiatach:  gorzowskim (ziemski i grodzki), strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, międzyrzeckim oraz słubickim.

Z pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej skorzystać mogą zarówno podmioty ekonomii społecznej (Fundacje, Stowarzyszenia, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Spółdzielnie Pracy, Inwalidów, Niewidomych, a także Spółdzielnie Socjalne), jak i osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność w sektorze ekonomii społecznej.

Naszym celem  jest kreowanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego Podmiotów Ekonomii Społecznej w subregionie gorzowskim 

 W ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  zainteresowane osoby i instytucje będą mogły skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i usług specjalistycznych w zakresie m.in. budowania  partnerstwa lokalnego, pozyskiwania zleceń, zarządzania podmiotem ekonomii społecznej i jego  zespołem, zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej, wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania oraz prawa zamówień publicznych.

Skorzystaj z pomocy wykwalifikowanej kadry.

Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu:

1)      osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 34 (IV p. – pok.401) 

– poniedziałki i czwartki w godz. 7.30-17.30,

– we wtorki, środy i piątki w godz.7.30-15.30.

2)      tel./fax  95 35 81 60 oraz

3)      drogą elektroniczną na adres:  owesgw@wup.zgora.pl

               RAZEM TWORZYMY SPOŁECZNE LUBUSKIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

subregion gorzowski

ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wlkp.