PAŁAC W PRZYTOCZNEJ

image_pdfimage_print

Pałac w Przytocznej i jego otoczenie, pieknieje z każdym dniem.  Dzięki temu powstanie ciekawe miejsce spacerów i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców.

     Pałac w Przytocznej leży w centrum miejscowości a jednocześnie położony na uboczu. Przez wiele lat użytkowany przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia opuszczony, stał przez wiele lat nieużytkowany. Tylko zapałowi jednego mieszkańca Przytocznej możemy zawdzięczać fakt, że obiekt nie został zdewastowany i rozkradziony. Pierwsza wzmianka o majątku w Przytocznej pochodzi z 1393 roku, w której wymienia się Świętomira Przetoczskyego. Jako właścicieli majątku wymienia się wiele rodów: Berezowskich, Zakrzewskich, Bojanowskich, Gliszczyńskich. Pierwsze założenie dworskie zostało wzniesione około roku 1760. Dobra ziemskie w tym czasie były w posiadaniu rodów polskich min. rodziny Przetockich. W okresie porozbiorowym miejscu znalazła się na obszarze niegdysiejszych Prus. Na początku XX wieku dwór powiększono o skrzydło pałacowe północno- zachodnie z obszerną salą balową i zabudowanym tarasem. Pod koniec XIX wieku właścicielem folwarku był SchultzBoosen. W pałacu mieściły się do roku 2000 pomieszczenia biurowe. Na tyłach dworu rozciąga się założenie parkowe ze stawem oraz licznym starodrzewem w tym z okazami pomnikowymi. W starszej części o cechach barokowych. Murowany, założony na planie prostokąta z ryzalitami na osi w elewacji północnej i południowej. Parterowy z facjatą i użytkowym poddaszem. Dach mansardowy z lukarnami. Ryzality piętrowe, zwieńczone trójkątnymi przyczółkami. Piwnice sklepione kolebkowo, pomieszczenia w przyziemiu nakryte stropami. W roku 2008 pałac trafił w ręce nowych właścicieli i od tego czasu rozpoczęła się kompleksowa rewitalizacja zabytkowego obiektu wraz z odbudową założeń parkowych. W chwili obecnej ku końcowi zmierza remont połaci dachowej wraz z wymianą pokrycia ceramicznego. Z chwilą zakończenia prac renowacyjnych pałac stanie się niewątpliwą wizytówką Przytocznej i atrakcyjną turystyczną okolic. Jak zdradził inwestor, obiekt przygotowywany jest na centrum konferencyjne. Prace przy nim są prowadzone dwutorowo. Z jednej strony trwają roboty wewnątrz obiektu, gdzie pod okiem konserwatora pomieszczenia są adoptowane na potrzeby przyszłego przeznaczenia, z drugiej strony trwają prace przy odnowieniu parku. Ponieważ pałac jest wpisany w rejestr zabytków, wszelkie modernizacje wymagają szczegółowych uzgodnień i pozwoleń. To oczywiście znacznie przedłuża i podnosi koszty przedsięwzięcia. Jednym z trudniejszych zadań polega na tym, aby w takim budynku zmieścić wszystkie niezbędne cywilizacyjne rozwiązania, bez naruszania charakteru wnętrza. Aby eksploatacja była w przyszłości opłacalna, konieczne jest zastosowane nowoczesnych technologii np. w zakresie izolacji termicznej. Jak przewiduje inwestor, uruchomienie obiektu nastąpi prawdopodobnie za około dwa lata, o ile w międzyczasie nie pojawią się jakieś nieoczekiwane trudności. Póki co udało się uporać z najtrudniejszymi kwestiami konstrukcyjnymi. Estetycznie zaczyna też wyglądać otoczenie, ale do końca jeszcze sporo zostało. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, właściciel zamierza udostępnić park wszystkim. Dzięki temu powstanie ciekawe miejsce spacerów i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Przytocznej. Już nie możemy się doczekać, kiedy to nastąpi.