PANI JOLANTA GÓRA SPOŁECZNIKIEM ROKU 2015 !!!

image_pdfimage_print

W dniu 17 grudnia 2015 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy Przytoczna został ogłoszony wynik konkursu o tytuł Społecznika Roku 2015. Spośród pięciu złożonych wniosków tytuł laureata otrzymała Pani Jolanta Góra.

Kapituła Konkursowa wyłoniła zwycięzcę spośród trzech zgłoszonych kandydatur, tj. Pani Jolanta Góra, Pani Manuela Mamys i Pan Bartłomiej Kucharyk, wyrażając swoje uznanie wszystkim zgłoszonym osobom. Z uwagi na to, że p. Bartłomiej Kucharyk jest członkiem Kapituły Konkursowej
w dniu rozpatrywania wniosków przez Kapitułę, złożył pismo o wycofanie swojej kandydatury. Podkreślił, że mieszkańcy gminy Przytoczna kilkakrotnie docenili już jego pracę powierzając mu mandat radnego i dwukrotnie funkcję wójta. Stwierdził również, że ten zaszczytny tytuł powinien trafić do tych rąk, które nie mają do dyspozycji „machiny urzędowej”.

Kandydaturę Pani Joli Góry zgłoszono w dwóch wnioskach, w których obok podejmowanych inicjatyw sprawiających, że małe miejscowości tętnią życiem, podkreśla się Jej zaangażowanie, otwartość i życzliwość dla ludzi.

Wójt Bartłomiej Kucharyk, wręczając statuetkę Laureatce wyjaśnił, że to społeczeństwo widzi i docenia społeczną pracę Pani Joli, a Kapituła Konkursowa tylko wypełnia wolę wnioskodawców. Jednocześnie podziękował Laureatce za włączanie się w każdą inicjatywę, nie tylko na terenie sołectwa, ale w całej gminie, co pozytywnie wpływa na wizerunek Gminy Przytoczna.

Przewodniczący Rady Gminy Konrad Golec stwierdził, że społecznicy mają taki dar w genach lub nabywają go w życiu, a w przypadku Pani Joli, którą zna od lat szkolnych i pamięta, że zawsze gromadziła wokół siebie ludzi, to jest wrodzona cecha.

Pani Jolanta Góra podziękowała za tak ogromne wyróżnienie, które jeszcze bardziej ją zmobilizuje i nie sprawi, że spocznie na laurach. Stwierdziła jedocześnie, iż nie wie, czy ten tytuł należy się jej w pełni, bo w stowarzyszeniu jest więcej osób. Podkreśliła, że zbiera laury za tych, których nie widać.

To już piąta edycja konkursu o tytuł Społecznika Roku Gminy Przytoczna. Członkowie Kapituły Konkursowej podkreślają, że decyzja o wyborze nie należy do łatwych z uwagi na to, że wszystkie osoby zgłaszane do konkursu zasługują na uhonorowanie.

Dotychczasowi laureaci:

  1. Społecznik Roku 2011 – Pani Henryka Żuk,

  2. Społecznik Roku 2012 – Pan Stanisław Pietrzak,

  3. Społecznik Roku 2013 – Pani Joanna Baranowska,

  4. Społecznik Roku 2014 – Pani Anna Kopyść,

  5. Społecznik Roku 2015 – Pani Jolanta Góra.

Gratulujemy laureatom za ich aktywność społeczną, otwartość na świat i bezinteresowność w swoich działaniach. Dziękujemy za „już” i prosimy o „jeszcze”.