PASOWANIE NA UCZNIA

W dniu 26.10.2012 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej odbyło się pasowanie na ucznia. 

 

W dniu 26.10.2012 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej odbyło się pasowanie na ucznia. Odrobinę podekscytowani pierwszoklasiści czekali z niecierpliwością na ten szczególny moment, kiedy staną się uczniami naszej szkoły.

W uroczystości uczestniczyli: Wójt Gminy Przytoczna Pan Bartłomiej Kucharyk, przedstawicielka Zarządu Rady Rodziców Pani Teresa Pryszczewska oraz dumni ze swoich dzieci, licznie zgromadzeni rodzice.

W uroczystość pasowania włączyli się drugoklasiści, którzy powitali swoich młodszych kolegów pięknym wierszem. Uczniowie klas pierwszych przygotowali krótki występ artystyczny i złożyli uroczyste  ślubowanie. Dzieci z dumą prezentowały swoje talenty
i zdolności – recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Następnie Pani Dyrektor Brygida Konieczna pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia Szkoły Podstawowej w Przytocznej.

Dzieci z klas I w tym uroczystym i niezapomnianym dla nich dniu, otrzymały pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek od Samorządu Uczniowskiego oraz słodycze. Każdy pierwszoklasista gorliwie potwierdza, że nigdy nie zapomni tego dnia. Przecież uczniem Szkoły Podstawowej w Przytocznej zostaje się tylko raz.

Mamy nadzieję, że każdy nowy uczeń czas spędzony w szkole będzie wspominał
z wdzięcznością i uśmiechem na ustach.