JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE

Na XXII Sesji Rady Gminy Przytoczna podjęto uchwałę w sprawie podziału gminy Przytoczna na stałe okręgi wyborcze.

 Uchwałą Nr XXII/137/2012 z dnia 25 października 2012 r. Rada Gminy Przytoczna dokonała podziału gminy na 15 stałych, jednomandatowych okręgów wyborczych. Ustalenia mają zastosowanie do wyborów Rady Gminy Przytoczna oraz wyborów Wójta Gminy Przytoczna przeprowadzanych po kadencji obejmującej lata 2010-2014.

PODZIAŁ GMINY PRZYTOCZNA NA OKRĘGI WYBORCZE JEDNOMANDATOWE 

Ilość mieszkańców w całej gminie wg stanu na dzień 30.09.2012 r. – 5782 osób 

Liczba mandatów: 15 

Liczba przedstawicielstwa wynosi: 386 

Nr okręgu wyborczego 

Granice okręgu 

Liczba mieszkańców 

Liczba przedstawicielstwa 

Liczba mandatów 

1. 

Sołectwo Chełmsko, (wieś Chełmsko, Żabno) Twierdzielewo 

485 

1,25 

2. 

Sołectwo Rokitno nr od 1- 38H 

336 

0,87 

3. 

Sołectwo Rokitno nr od 39-68 

302 

0,78 

4. 

Sołectwo Krasne Dłusko 
Sołectwo Nowa Niedrzwica (wieś N.Niedrzwica, Chełmicko, Rokitno-Stacja) 

516 

1,33 

5. 

Sołectwo Dębówko (wieś Dębówko, Orłowce), 
Sołectwo Gaj-Poręba (wieś Gaj, Poręba) 

223 

0,57 

6. 

Sołectwo Lubikowo (wieś Lubikowo, Lubikówko, Dziubielewo) 

355 

0,91 

7. 

Sołectwo Goraj 

478 

1,23 

8. 

Sołectwo Krobielewo (wieś Krobielewo, Nowiny) 
Sołectwo Stryszewo (wieś Stryszewo, Stryszki) 
Sołectwo Strychy 

380 

0,98 

9. 

Sołectwo Wierzbno 

347 

0,89 

10. 

Sołectwo Przytoczna 
(ulice: Dworcowa, Gajowa, Parkowa), Murowiec 

525 

1,36 

11. 

Sołectwo Przytoczna 
(ulice: Główna nr 51-58) 

445 

1,15 

12. 

Sołectwo Przytoczna 
(ulice: Główna 1-49, Górna, Łąkowa, Osada Leśna, Zamkowa) 

369 

0,95 

13. 

Sołectwo Przytoczna 
(ulice: Cicha, Jeziorna, Krzywa, Pocztowa, Piaskowa) 

282 

0,73 

14. 

Sołectwo Przytoczna 
(ulice: Akacjowa, Klonowa, ks. M.Rumińskiego, Polna, Środkowa, Topolowa, Słoneczna) 

366 

0,94 

15. 

Sołectwo Przytoczna 
(ulice: Lipowa, Rokitniańska, Spokojna, Św. Jana Bosco) 

373 

0,96 

 Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Lubuskiego w dniu 30 października 2012 r. pod poz. 1923  – uchwała