PODZIĘKOWANIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

image_pdfimage_print

Wójt i Przewodniczący Rady Gminy, wyróżnili najzdolnijszych uczniów i podziękowali ich rodzicom.

 

       Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2012/2013, Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy, podziękowali uczniom z Naszej Gminy, a uznanie dla ich rodziców wyrażone zostało słowami:


„Rzeczą dla każdego człowieka najważniejszą jest wychowanie.
Albowiem każda rzecz dobrze rozpoczęta daje nadzieje dobrego wyniku”

Antyfon Sofista

 

SZANOWNI RODZICE!

Pragnę złożyć gratulację i słowa uznania za trud włożony
w wychowanie waszego dziecka.

Z prawdziwą radością zawiadamiam Państwa, że w minionym
roku szkolnym 2012/2013, dzięki ambicjom i sumienności
w wypełnianiu obowiązków uczniowskich osiągnięcia
Państwa dziecka zasługują na szczególne wyróżnienie.

Zaangażowanie w naukę może być wzorem
dla rówieśników, a dla nas pewnością o godnym reprezentowaniu szkoły i gminy w przyszłości.

Gratuluję i życzę Wam Drodzy Rodzice aby to osiągnięcie
wyznaczało drogę  do dalszej pracy, a także
było motywacją do kolejnych sukcesów dziecka.

                                                                                                     Wójt Gminy Przytoczna

                                                                                                    /-/ Bartłomiej Kucharyk

 Wyróżnieni uczniowe ze Szkoły Podstawowej w Przytocznej

Natalia Milczyńska –  uzyskała wysoką średnią w nauce 5.09 i zachowanie wzorowe. Zajęła 17 miejsce w konkursie ogólnopolskim z języka angielskiego ALBUS 2013, brała udział w świątecznym projekcie programu e-twinning z języka angielskiego. Na lekcjach języka polskiego brała udział w projekcie edukacyjnym „Nasze Baśnie”. Uczęszczała na zajęcia studia piosenki działającym przy Domu Kultury. Brała udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej PRO-ARTE. Wykazuje uzdolnienia językowe i muzyczne.

 Dawid Dziobko – Uzyskał wysoką średnią w nauce 5.0 i zachowanie bardzo dobre. Uczeń wykazuje uzdolnienia sportowe i osiąga wysokie wyniki w zawodach, III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju LA, III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej. Brał udział w świątecznym programie e-twinning z języka angielskiego. Brał udział w programie edukacyjnym z języka polskiego „Nasze Baśnie”.

Natalia Żmijewska jest uczennicą uzdolnioną pod względem sportowym oraz w nauce. Uzyskała średnią naukową 5,33. W ostatnim roku szkolnym zdobyła 17 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego ALBUS 2013. Często brała udział w zawodach sportowych i zdobywała wysokie miejsca medalowe. M.in. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, I miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w LA – skok w dal oraz III miejsce w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Ręcznej. Uczennica od pierwszej klasy zachowywała się wzorowo.

Paweł Strylewicz uzyskał w klasie VI wysoką średnią ocen 5,11. Jest także uczniem uzdolnionym sportowo. Zdobył II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w LA – sztafeta 4x100m oraz III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Daria Jasińska jest uczennicą uzdolnioną pod względem sportowym. Od początku szkoły podstawowej aktywnie uczestniczyła w różnych zawodach sportowych. Zdobywała wysokie miejsca medalowe. W ostatnim roku szkolnym zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w Czwórboju LA. Uplasowała się na I miejscu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zajęła II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu (sztafeta 4x100m) oraz III pozycję w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej. Na zajęciach zachowuje się bardzo dobrze. Za osiągnięcia w sporcie w okresie szkoły podstawowej otrzymała w tym roku statuetkę Kusego, przyznawaną najbardziej usportowionej uczennicy.

Jakub Krzystyniak – bardzo utalentowany sportowiec, który również otrzymał statuetkę Kusego za wieloletnie reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju zawodach sportowych.
 W ostatnim roku szkolnym zajął  miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w LA (sztafeta 4x100m) oraz II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju. Uczeń nigdy nie sprawiał kłopotów wychowawczych, zachowuje sie bardzo dobrze.

Kacper Fabiański – Wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Aktywnie uczestniczył w projekcie edukacyjnym „Nasze Baśnie”, w którym uczniowie pisali własne baśnie, które ukazały się w formie gazetki. Brał aktywny udział w realizacji dwóch projektów programu e-twinning oraz uczestniczył w kółku języka angielskiego. Zajął czwarte miejsce w szkolnym konkursie ortograficznym i awansował o etapu gminnego. Średnia ocen: 5,18.

Marta Nalepa – Wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. Uczestniczyła w kółku języka angielskiego oraz brała udział w dwóch projektach programu e-twinning. Stratowała w konkursach plastycznych. Średnia ocen: 5,00.

Julia Gabryjelska – uzyskała wysokie wyniki w nauce średnia ocen 5.00 i wzorowe zachowanie. Aktywnie działa w harcerstwie. Pełniła funkcję sekretarza w Samorządzie Szkolnym. Wykazuje uzdolnienia muzyczne. Bierze udział z sukcesami w konkursach piosenki gminnych i powiatowych. Została laureatką Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej.   

 

Julia Gierczyńska – uzyskała wysokie wyniki w nauce średnia ocen 5.00 i wzorowe zachowanie. Aktywnie działa w harcerstwie. Wykazuje uzdolnienia matematyczne. Odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych: Rejonowy Konkurs Matematyczny (22 m.), Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR.

Daria Łazuka – uzyskała wysokie wyniki w nauce średnia ocen 5.22 i wzorowe zachowanie. Wykazuje uzdolnienia plastyczne i literackie. Bierze udział

w większości konkursów organizowanych na terenie szkoły i gminy. Może poszczycić się również osiągnięciami w sporcie: III m Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej, III m Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej.

Jakub Marynowski – uzyskał wysokie wyniki w nauce średnia ocen 5.22 i wzorowe zachowanie. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Interesuje się matematyką i japonistką. Wykazuje uzdolnienia literackie. Odnosi sukcesy w wielu dziedzinach. Zdobył wysokie noty w Rejonowych Konkursach Przedmiotowych z Matematyki i Języka Polskiego. W tym roku szkolnym otrzymał również medal w sporcie. W Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w LA zajął I miejsce w pchnięciu kulą. Uczeń może poszczycić się najwyższym wynikiem w tegorocznym sprawdzianie szóstoklasisty 35 punktów na 40 możliwych do uzyskania.

Paulina Wilska – uczennica wykazuje uzdolnienia sportowe. Osiąga bardzo wysokie wyniki w kilku dyscyplinach. Z sukcesami reprezentuje szkołę w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i rejonowym: III m Mistrzostwa Rejonu w Piłce Ręcznej, I m Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych,  I m Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju LA, III m Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej, II m Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w LA – sztafeta 4x100m.

Weronika Woźniak – uzyskała najwyższy wynik w nauce w naszej szkole średnia ocen 5.44 i wzorowe zachowanie. Interesuje się matematyką, literaturą i językami obcymi. Wykazuje uzdolnienia literackie. Odnosi sukcesy w wielu dziedzinach. Zdobyła wysokie noty w Rejonowych Konkursach Przedmiotowych z Matematyki i Języka Polskiego. W Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego ”Albus” zajęła XV miejsce i otrzymała wyróżnienie. Startowała w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Uczennica może poszczycić się najwyższym wynikiem w tegorocznym sprawdzianie szóstoklasisty 35 punktów na 40 możliwych do uzyskania.

Natalia Nadolna – uczennica klasy Va w drugim semestrze uzyskała średnią ocen 5,36. Brała udział w wielu konkursach. Zdobyła tytuł laureata w Jesiennym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Dom Kultury w Przytocznej. W Konkursie Recytatorskim Lubuskiego Kuratora Oświaty awansowała do etapu gminnego. Wzięła udział w konkursie przedmiotowym z języka polskiego i dostała się do części rejonowej, gdzie dzielnie mierzyła się z uczniami klas szóstych. Natalia jest również uzdolniona sportowo. Zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju LA. W biegach sztafetowych (4x100m) na Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu w LA uplasowała się na II miejscu. Zdobyła również III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej.

Tytus Maciński jest uczniem klasy I „b” i osiąga wysokie wyniki w nauce. Bierze udział w zajęciach matematyczno-przyrodniczych dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Przytoczna”. Jest bardzo ciekawy świata i chętnie podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań. Dzięki wsparciu rodziców może rozwijać swoje szerokie zainteresowania. Uczestniczy w  pozaszkolnych zajęciach dodatkowych z języka angielskiego, trenuje karate, grę w piłkę nożną, tańczy w przytoczańskiej sekcji zespołu Nowinka oraz rozwija umiejętności pływackie. Wielokrotnie reprezentował klasę, szkołę i gminę na konkursach, festiwalach, w zawodach sportowych i tanecznych, uzyskując miejsca na podium. Sukcesy ucznia w roku szkolnym 2012/2013: Laureat etapu powiatowego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego i uczestnik wojewódzkich prezentacji finałowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego,

–        Laureat Jesiennego i Zimowego Gminnego Konkursu Recytatorskiego,

–        II miejsce na IV Polsko-Niemieckim Festiwalu Tańca dla Dzieci i Młodzieży Żary 2013,

–        Wyróżnienie na powiatowym przeglądzie zespołów tanecznych Pro Arte 2013,

–        Laureat XXIX Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,

–        Wyróżnienie na XV Festiwalu Piosenki Religijnej,

–        I miejsce w Mikołajkowych Zawodach Pływackich w kategorii chłopcy klasa I,

–        II miejsce w Mikołajkowych Zawodach Pływackich w kategorii chłopcy klasa II.

Wyżej wymienione informacje świadczą o tym, że Tytus jest chłopcem wszechstronnie uzdolnionym. Można mieć nadzieję, że z  biegiem lat będzie jeszcze bardziej rozszerzał przestrzeń swoich zainteresowań. Jego ambicja jest gwarantem osiągania przez ucznia dalszych sukcesów.

Michał Śmigiel jest uczniem najlepszym w klasie, osiągnął średnią ocen 5,36 oraz wzorowe zachowanie. Jest to uczeń bardzo aktywny w szkole, bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, działa w samorządzie szkolnym ,gdzie sprawuje funkcję przewodniczącego.

Największe osiągnięcia to:

– wyróżnienie w Lubuskim Konkursie Recytatorskim

– I miejsce w Powiatowym Konkursie o Ruchu Drogowym

– II miejsce – Mistrzostwa Powiatu w LA – sztafeta 4x100m

– III miejsce – Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Michał odnalazł się również w muzyce, gdyż brał udział w Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej, gdzie uzyskał awans do powiatu. Występuje również w czasie imprez gminnych – capstrzyk przy pomniku z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Festyn z okazji Dnia Dziecka, brał udział w Biegu Konstytucji. Był uczestnikiem I etapu międzyszkolnego konkursu przyrodniczo-ekologicznego, który organizowany był przez Nadleśnictwo Międzychód, gdzie zdobył I miejsce. Jest ministrantem oraz Działa w Harcerstwie.

Maciej Korczyński – uzyskał średnią ocen 5,18 oraz wzorowe zachowanie. Jest uczniem, który bierze udział w zawodach sportowych oraz licznych konkursach przedmiotowych i muzycznych. Największe osiągnięcia:

– I miejsce w Powiatowym Konkursie o Ruchu Drogowym

– Laureat Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej

– Laureat Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „PRO-ARTE”

– Laureat Gminnego Festiwalu Piosenki Religijnej

– III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Religijnej

III miejsce – Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe.

Maciej bierze udział w imprezach gminnych, był uczestnikiem I etapu międzyszkolnego konkursu przyrodniczo-ekologicznego, który organizowany był przez Nadleśnictwo Międzychód, gdzie zdobył I miejsce. Należy do Harcerstwa.

Karolina Gierczyńska – uzyskała średnią ocen 5,09 oraz wzorowe zachowanie. Jest uczennicą bardzo systematyczną i chętnie wykonuje powierzone jej zadania. Osiągnięcia: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”. Uczennica bierze udział w imprezach gminnych, np. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, występuje w zespole tanecznym „Nowinka”, zdobyła I miejsce w Szkolnym Całorocznym Konkursie Religijnym, działa w ZHP. Karolina brała udział w Gminnym Konkursie o Straży Pożarnej.

Martyna Kąkol – uzyskała średnią ocen 5,18 oraz wzorowe zachowanie. Jest uczennicą bardzo sympatyczną, bardzo oczytaną, wyróżnia ją ogromna wiedza z zakresu przyrody. Osiągnięcia: II miejsce w konkursie przyrodniczo-ekologicznym organizowanym przez Nadleśnictwo Międzyrzecz,  udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

Kamila Szewczyk – uzyskała średnią ocen 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Jest uczennicą bardzo sympatyczną, która chętnie wykonuje powierzone jej zadania. Bierze udział w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Osiągnięcia: udział w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim,  I miejsce – Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Bierze udział w imprezach gminnych występując z zespołem tanecznym „Nowinka”, wzięła również udział w ulicznych biegach „Pszczewska Dwudziestka” oraz w gminnym konkursie o Straży Pożarnej.

 Wyróżnieni uczniowe ze Szkoły Podstawowej w Wierzbnie

Maria Skierś– najlepsza uczennica w szkole, średnia ocen 5,45; wszechstronnie uzdolniona, laureatka konkursów: piosenki dziecięcej na etapie gminnym i powiatowym oraz  piosenki religijnej. Uzyskała dobry rezultat w konkursie matematycznym „kangur”, występowała w imprezach gminnych, brała udział
w konkursach plastycznych. uczennica klasy IV.

Mateusz Ilczuk –uzyskał bardzo dobre wyniki w nauce, brał udział w konkursach plastycznych i zawodach sportowych. uczeń klasy IV.

Julia Karolak- uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce,

Wyróżnienie w konkursie piosenki dziecięcej, występowała w imprezach gminnych, brała udział w konkursach recytatorskich i plastycznych. Uczennica klasy IV.


Jakub Bykowski
-średnia ocen 5,27; laureat konkursów:
ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej: zwyciężył w eliminacjach powiatowych i zajął czwarte miejsce w województwie lubuskim. Laureat XII edycji konkursu ekologiczno-przyrodniczego w Międzychodzie. Uczeń klasy  V.

Oliwia Urbańska-średnia ocen 5,09; laureatka konkursu recytatorskiego „Pro arte”(etap gminny ); wyróżnienie w konkursie piosenki dziecięcej, laureatka  ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej(etap gminny). Uczennica klasy V.

Wiktoria Ciesiółka– średnia ocen 5,09;laureatka turnieju wiedzy pożarniczej (etap gminny),udział w konkursach :recytatorskim, ortograficznym. Uczennica klasy V.

Daria Hercyg– bardzo dobre wyniki w nauce; mistrzyni powiatu w sztafecie 4x100m dziewcząt, Udział w konkursach recytatorskich. Uczennica klasy V.

Daniel Pruchniewski– średnia ocen -5,09;zwycięzca powiatowego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie, wyróżnienie (szóste miejsce) w województwie lubuskim. Zajął I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym. Uczeń klasy V.

Barbara Bykowska – bardzo dobre wyniki w nauce, najwyższy w szkole wynik  sprawdzianu po klasie vi(35 punktów); laureatka gminnego konkursu ortograficznego. Uczennica klasy VI.

 Wyróżnieni uczniowie Gimnazjum

PAULINA BARTKOWIAK śr. 5,61

– zdobywczyni nagrody DYREKTORA SZKOŁY

– LAUREATKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

– LAUREATKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

– wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Bajki – wierszowanki” z okazji ROKU

   KORCZAKA

– wolontariuszka WOŚP.

– III miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie „Omnibus 2013”

– najwyższy wynik w egzaminie gimnazjalnym średnia 98% (4×100%)


ALEKSANDRA KASZYŃSKA śr. 5,59

– FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

– III miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie „Omnibus 2013”

– III miejsce w Powiatowym Konkursie „Jak radzić sobie ze stresem”

– CERTYFIKAT W EFRWP „Na własne konto”

– wolontariuszka PCK, zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

 

ALEKSANDRA SKIERŚ śr. 5,24

– FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

– LAUREATKA Gminnego Festiwalu Piosenki

– STYPENDYSTKA Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Wspieramy Młode Talenty”

– wolontariuszka WOŚP

– uczestniczka Programu eTwinning

– drugi wynik w egzaminie zewnętrznym 86,5%

 

 

SANDRA REN śr. 5,50

– trzykrotna FINALISTKA WOJEWÓDZKA w piłce nożnej, biegach przełajowych, Turnieju

  Coca-Cola Cup 2013

– CERTYFIKAT W EFRWP „Na własne konto”

– wolontariuszka

 

EWA GOLEC śr. 5,33

– LAUREATKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

– Trzykrotna Finalistka Wojewódzka rozgrywek sportowych

– CERTYFIKAT W EFRWP „Na własne konto”

– III miejsce w Międzygimnazjalnym Konkursie „Omnibus 2013”

– wolontariuszka WOŚP

– laureatka gminnego konkursu plastycznego „Wiosna, ach to Ty”

– trzeci wynik w egzaminie zewnętrznyn 84% (2×100%)

 

KAROLINA WALKOWIAK śr. 5,33

-FINALISTKA Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych

– LAUREATKA Gminnego Festiwalu Piosenki, wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Młodzieżowej

– I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Religijnej „Zaśpiewaj Panu” w

  Międzyrzeczu

– laureatka gminnego konkursu plastycznego „Wiosna, ach to Ty”

 

KLAUDIA MAJCHRZAK śr. 5,22

– trzykrotna FINALISTKA WOJEWÓDZKA w piłce nożnej, biegach przełajowych, Turnieju

  Coca-Cola Cup 2013

 

WERONIKA GNYBEK śr 5,11

– III miejsce w Powiatowym Konkursie „Jak radzić sobie ze stresem”

– II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Moja Gmina”

– wolontariuszka WOŚP

– CERTYFIKAT W EFRWP „Na własne konto”

– uczestniczka Programu eTwinning

 

PAULINA JANKOWIAK śr. 4.83

– FINALISTKA Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

– Finalistka Diecezjalnego Konkursu Papieskiego

– STYPENDYSTKA Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Wspieramy Młode Talenty”

– wolontariuszka WOŚP

– laureatka gminnego konkursu fotograficznego

-MISTRZ ORTOGRAFII 2013, MISTRZ JĘZYKA 2013

 

NATALIA KUKUCKA śr. 5,08

– CERTYFIKAT W EFRWP „Na własne konto”

-wolontariuszka

 

 DAWID MIELNIK śr. 5,06

– III miejsce w Powiatowym Konkursie „Jak radzić sobie ze stresem”

– CERTYFIKAT W EFRWP „Na własne konto”

– wolontariusz PCK

– Mistrz Powiatu w piłkę ręczną chłopców

 

ADRIANNA WOŹNA śr. 5,06

– wolontariuszka PCK i WOŚP

– uczestniczka Programu eTwinning

 

KINGA REWAJ śr. 5,06

– laureatka gminnego konkursu plastycznego „Wiosna, ach to Ty”

– III miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej

– wolontariuszka

 

MARTA ZABORSKA śr. 4,93

– laureatka Nagrody im. Judyty Uszko

– wolontariuszka WOŚP

– redaktorka szkolnej gazetki „Na luzie”

– laureatka gminnego konkursu plastycznego „Wiosna, ach to Ty”

 

ALEKSANDRA KONIECZNA śr. 4,89

– wolontariuszka WOŚP

– najwyższy wynik egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego 97%

 

PATRYCJA KRUTAK śr. 4,86

– Finalistka wojewódzkich rozgrywek „Coca-Cola Cup”

– Finalistka wojewódzka w piłce nożnej dziewcząt .

 Wszystkim z SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!