POLICJA UJĘŁA SPRAWCĘ PODPALENIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ

image_pdfimage_print

Policja ujęła sprawcę haniebnego czynu podpalenia szopki bożonarodzeniowej, które miało miejsce 31 grudnia 2012 w Przytocznej.

Policja ujęła sprawcę haniebnego czynu podpalenia szopki bożonarodzeniowej, które miało miejsce 31 grudnia 2012 w miejscowości Przytoczna – więcej informacji znajduje się tutaj. Skuteczności dodał fakt podpisania porozumienia pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Międzyrzeczu a Gminą Przytoczna na dodatkowe patrole policji na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Przytoczna podziękował komendantowi i policjantom za szybką i skuteczną interwencję w tej sprawie:

                                                 

    Przytoczna 3 stycznia 2013

 

                                                                      Komendant Powiatowy Policji

w Międzyrzeczu

                                                                                       podinsp.  Radosław Mazur

 

            W imieniu własnym, jak również wszystkich mieszkańców Gminy Przytoczna, pragnę Serdecznie Podziękować zarówno Panu, jak również Komendantowi Komisariatu Policji w Skwierzynie Panu podkom. Tomaszowi Kwiatkowskiemu i policjantom z tego komisariatu, za skuteczne zebranie materiałów dowodowych i ujęcie sprawcy podpalenia szopki bożonarodzeniowej, które miało miejsce 31 grudnia 2012 w Przytocznej.  Dla osób tu mieszkających, szopka była nie tylko elementem dekoracyjnym, ale miała znaczenie symboliczne, ponieważ dzieło to zostało wykonane przez samych mieszkańców naszej miejscowości. Od wielu lat była miejscem wielu spotkań „opłatkowych”, jak również odbywały się przy niej koncerty kolęd.

            Dla mieszkańców konieczność ujęcia sprawców tego haniebnego czynu było tematem priorytetowym a policja wywiązała się z tego zadania w sposób jaki tego oczekiwaliśmy. Jeszcze raz Serdecznie Dziękuję i życzę sobie i Panu dalszej tak skuteczniej współpracy.

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                     Wójt Gminy Przytoczna

                                                                                   /-/ Bartłomiej Kucharyk