POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

image_pdfimage_print

Na terenie naszego województwa funkcjonują podmioty, które świadczą pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

     Na prośbę Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.

  Także na terenie naszego województwa funkcjonują podmioty, które świadczą takim osobom bezpłatną pomoc specjalistyczną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, m. in. poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,
  w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
 3. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, niezbędnych
  w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa;
 4. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
  oraz okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
 5. Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
  w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 6. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

   Na dzień dzisiejszy, podobnie jak w roku 2014, na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze oraz Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach.

Szczegółowa oferta tych podmiotów znajduje się w załączniku poniżej.

pomoc_osobom_pokrzywdzonym_przestaepstwem