ZAWIADOMIENIE

image_pdfimage_print

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY PRZYTOCZNA

Dnia 07 maja 2015 r. o godz. 1300  w Urzędzie Gminy w Przytocznej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Kontrola finansowa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, realizowanego przez OPS „Zawsze do Przodu”.
  3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.
  4. Wypracowanie opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  5. Sprawy różne.