INFORMACJA

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Przytoczna informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok. 

 

Wójt Gminy Przytoczna informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2015 rok.

      Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/237/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010 r.  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr XLV/244/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/237/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wskazuję na możliwość składania wniosków do budżetu na 2015 rok.

   Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły a także inne podmioty z terenu gminy Przytoczna mogą składać swoje wnioski i propozycje do Wójta Gminy Przytoczna, w sekretariacie Urzędu Gminy w Przytocznej, przy ul. Rokitniańskiej 4, do dnia 15 września 2014 roku.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/Bartłomiej Kucharyk