OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2014 rok”

 

Przytoczna, dnia 20.11.2013 r.

 

Ogłoszenie

w sprawie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2014 rok”

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przytoczna na 2014 rok.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26 listopada 2013 r. bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – PROFILAKTYKA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 20 listopada 2013 r. i zostaną zakończone 26 listopada 2013 r.

Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przyytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 Gminny program profilaktyki na 2014 rok

Załącznik do regulaminu konsultacji