PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PRZYTOCZNA

image_pdfimage_print

W gminie Przytoczna ruszyła budowa przydomowych oczyszczalni ścieków objętych dofinansowaniem z  unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W gminie Przytoczna ruszyła budowa przydomowych oczyszczalni ścieków objętych dofinansowaniem z  unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Założono budowę  oczyszczalni w miejscowościach: Chełmsko, Dębówko, Goraj, Krobielewo, Nowiny, Stryszewo, Twierdzielewo, Wierzbno, Orłowce, Strychy i  Nowa Niedrzwica. Cała operacja ma na celu rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej gminy,  poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu oczyszczania ścieków. System ten zakłada uzyskanie wysokiego stopnia oczyszczania ścieków (poprzez wykorzystanie intensyfikacji naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie) przy minimalizacji kosztów budowy i kosztów późniejszej eksploatacji oczyszczalni.

Prace budowlane rozpoczęto w miejscowości Dębówko. Podczas pierwszej budowy, 19.07.2013 r., obok ekipy budowlanej (WOKAMID Sp. z o.o) i kierownika budowy mgr inż. Krzysztofa Cyranika, na miejscu uczestniczyli projektanci z firmy Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE, wraz z właścicielem dr inż. Tomaszem Warężakiem, Inspektor Nadzoru mgr inż. Tomasz Majer, ale także mieszkańcy gminy Przytoczna oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego odbywający praktyki.  Wszystko odbyło się pod czujnym okiem Wójta Gminy Przytoczna – Bartłomieja Kucharyka.  Budowa miała charakter pokazowo-informacyjny. Zawarte w jej trakcie ustalenia pozwolą przyspieszyć proces budowy kolejnych obiektów i wyeliminować ewentualne błędy.

W całej gminie ma powstać 36 oczyszczalni przydomowych. W tej inwestycji fundusz unijny pokrywa 75 % kosztów kwalifikowanych netto, pozostałą cześć pokrywa budżet gminy Przytoczna i wkład własny mieszkańców. Zakończenie wszystkich prac budowlanych przewidziano na październik 2013 roku.  

Jednym z głównym celów tej inwestycji jest edukacja ekologiczna w zakresie konieczności właściwego zagospodarowania ścieków, co ma skutkować zwiększonym zainteresowaniem mieszkańców gminy Przytoczna, przy wdrażaniu kolejnych programów tego rodzaju.

Posiadanie na działce oczyszczalni przydomowej zwolni mieszkańców z konieczności wywożenia nieczystości ciekłych do oczyszczalni lokalnej. Jest to więc optymalne rozwiązanie gospodarki ściekowej zarówno  pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.