PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJ. LUBUSKIEGO

image_pdfimage_print

W ramach prac nad opracowywaniem Raportu skierowane zostały ankiety dla mieszkańców województwa lubuskiego.

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu przez firmę LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. w Krakowie do realizacji opracowywania pn. „Raport za lata 2012 -2013 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku.

W ramach prac nad opracowywaniem Raportu skierowane zostały ankiety do jednostek administracji rządowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz do społeczeństwa województwa, które zostało wymienione w Programie Ochrony Środowiska WL, jako główny odbiorca wyników działań Programu Ochrony Środowiska WL.

Dane i informacje pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane do opracowywania Raportu, który będzie zawierał ocenę realizacji zadań wyznaczonych w POŚ WL w latach 2012-2013, ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań mających na celu poprawę stanu środowiska, które powinny zostać uwzględnione w kolejnej aktualizacji Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego.

W związku z tym, że autorzy opracowania chcą, aby Raport oraz przyszły Program Ochrony Środowiska spełniał oczekiwania społeczeństwa, zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w jego tworzeniu, poprzez wyrażenie swojej opinii za pomocą ankiety. Poniżej znajduje się ankieta do pobrania oraz pełnomocnictwo firmy LEMTECH. Wypełnione ankiety prosimy składać w Urzędzie Gminy w Przytocznej. 

ankieta_pos

penomocnictwo_lemtech