Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach obszaru A programu PFRON pn. „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski należy złożyć bezpośrednio do siedziby Oddziału Lubuskiego PFRON w Zielonej Górze do dnia 30 listopada 2019 r.

Więcej informacji w załączniku.