GIMNAZJALISTA Z KLASĄ

image_pdfimage_print

Od 02 września 2013r. do 31 lipca 2014r. w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej jest realizowany przez Gminę Przytoczna projekt „Gimnazjalista z Klasą”.

 

 

Od 02 września 2013r. do 31 lipca 2014r.

w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Przytocznej jest realizowany przez Gminę Przytoczna projekt

w ramach przyznanych środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, na kwotę

Projekt realizuje 4 zadania:

  • Szkoda czasu na wkuwanie, czyli jak uczyć się szybko i skutecznie?
  • Ortograficzne zawirowania
  • Socjoterapia
  • Szkolny Ośrodek Kariery – DORADZTWO ZAWODOWE


Poniżej znajdują się informacje o zadaniach realizowanych w projekcie:

źródło: Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Pawła II w Przytocznej