Przegląd Twórczości Artystycznej Domów Pomocy Społecznej

image_pdfimage_print

Dnia 24 maja 2012 r. odbył się w Przytocznej Przegląd Twórczości Artystycznej Domów Pomocy Społecznej

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” reprezentowane przez prezesa Panią Elżbietę Szafrańską przy współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 prowadzonym przez Panią Magdalenę Mleczak przeprowadziło Przegląd Twórczości Artystycznej Domów Pomocy Społecznej. Organizatorzy skorzystali z dofinansowania PFRON pozyskanego w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego oraz pomocy finansowej Gminy Przytoczna. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Międzyrzecki Pan Grzegorz Gabryelski.

Spotkanie zgromadziło ponad 300 uczestników, w tym 200 bezpośrednich beneficjentów zadania: mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Rokitnie 38, Rokitnie 58, Skwierzynie, Międzyrzeczu, Szarczu, Glińsku, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich oraz Międzyrzeczu filia Rokitno, jak i uczniów klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej w Przytocznej i Gimnazjum. Podczas przeglądu zobaczyć można było występy artystyczne na scenie głównej, gdzie zaprezentowali się soliści, zespoły wokalne, grupy teatralne i taneczne. Na stoiskach wystawienniczych prezentowano prace plastyczne, rzeźbiarskie, ceramiczne i wikliniarskie.

Organizatorzy składają podziękowania dyrektorowi GOK w Przytocznej Panu Piotrowi Barskiemu za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Dziękujemy również sponsorom, dzięki którym organizacja przeglądu była możliwa: Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zakład Komunalno-Mieszkaniowy w Przytocznej, Gminny Zakład Komunalny w Pszczewie, Skwierzyński Ośrodek Kultury, Nadleśnictwo Skwierzyna, Nadleśnictwo Międzyrzecz, Nadleśnictwo Międzychód, Gimnazjum w Przytocznej, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu, Zakład wędliniarski – Tomasz Lubik, Mib-Pol Przytoczna, Pałac Przytoczna, Radosław Arabczyk, Mariusz Janiszewski, Małgorzata i Piotr Pikus, Andrzej Lewko, Leszek Piotrowski, Eugeniusz Kruczek.

 źródło: Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie