PRZEKAŻ 1% PODTAKU

image_pdfimage_print

I Ty możesz przekazać 1% podatku dla STOWARZYSZENIA NEW DANCE.

 

 
 
    

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać  numer wpisu do Krajowego Rejestru (KRS) ,organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

Numer KRS

0000169865  

Wnioskowana kwota

Kwota z poz.125 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz.120, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

kwota

           zł.          gr

 

 

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

Podatnicy którzy wypełnili część H, mogą podać cel szczegółowy 1% a zaznaczając kwadrat wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska  i adresu wraz z informacją o kwocie. Można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (Tel, e-mail)

 

 

Cel szczegółowy 1%

       STOWARZYSZENIE „NEW DANCE” PRZYTOCZNA

                                   

      Wyrażam zgodę

X