Przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przytoczna zakupionego w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

image_pdfimage_print

W dniu 27 grudnia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przytocznej odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Bartłomiej Kucharyk – Wójt Gminy Przytoczna, a jednocześnie Prezes Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Przytocznej, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyrzeczu mł. bryg. mgr inż. Dariusz Surma, Komendant Gminny OSP Bogusław Chajduk oraz przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Przytoczna.

W ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) zakupiono sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 54.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości wynosi 99 % – 48.114,00 zł, wkład własny Gminy1 % – 486,00 zł, pozostała kwota 5.400,00 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie gminy Przytoczna zostały doposażone w następujący sprzęt:

  1. OSP Goraj –najaśnica Floodlight SINGLE 40 Ah
  2. OSP Nowa Niedrzwica – zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1, deska ortopedyczna Iron Duck Ultra Vue 16” i zestaw szyn Kramera (14 szt. w torbie)
  3. OSP Przytoczna – najaśnica Floodlight SINGLE 40 Ah
  4. OSP Rokitno – agregat hydrauliczny LUKAS typ P 630SG, nożyce hydrauliczne LUKAS typ S 312 i wąż hydrauliczny przedłużający LUKAS 10 m.

Przekazania sprzętu poszczególnym jednostkom OSP dokonano na mocy umów użyczenia sprzętu pożarniczego.

Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Przytoczna realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.