PRZYPOMNIENIE

image_pdfimage_print

Przypominamy mieszkańcom Gminy Przytoczna o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Przytoczna

W związku z obowiązkiem Gminy Przytoczna, jakim jest zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Urząd Gminy Przytoczna prosi o wypełnienie i dostarczenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia br.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 165 §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w przypadku niezłożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości w w/w terminie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie podatkowe.

Informacje zawarte w wyżej wymienionej deklaracji, dotyczące ilości mieszkańców, od których odbierane będą odpady oraz sposób zbierania tych odpadów (selektywny lub nieselektywny), są niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej, a zarazem będą informacją dla firm, które przystąpią do przetargu.

Wzór deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Przytoczna, pokój nr 1 oraz na stronie internetowej www.przytoczna.pl

Wszelkich informacji udziela Urząd Gminy w Przytocznej, pokój nr 1,

tel. 95 781 41 11 lub e-mail: gospodarka.odpadami@przytoczna.pl.

 

Wójt Gminy Przytoczna