OGŁOSZENIE

image_pdfimage_print

Informacja dla właścicieli psów w sprawie dozoru zwierząt

 

    Informuje się mieszkańców Gminy Przytoczna, że zgodnie z § 18 ust. 2 Uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna do obowiązków właścicieli w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych należy stały i skuteczny dozór, w szczególności stosowanie zabezpieczeń uniemożliwiających samowolne wydostanie się zwierzęcia poza pomieszczenia lub nieruchomości właściciela.

       Psy wałęsające się bez opieki będą wyłapywane i umieszczane w schronisku, a ich właściciele zostaną obciążeni kosztami usługi wyłapania, transportu i umieszczenia w schronisku.

     Ponadto zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń z dnia 20.05.1971 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.), kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych.

 

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                  /-/ Bartłomiej Kucharyk

Otrzymują:

1. Sołectwa /wszystkie/

2. strona internetowa:www.przytoczna.pl