INFORMACJA

image_pdfimage_print

 

Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Przytoczna

 

I N F O R M A C J A

o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
dla mieszkańców Gminy Przytoczna

 

W miejscowości Przytoczna, przy ulicy Dworcowej 8, znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy Gminy Przytoczna mogą bezpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. papier i tektura;
 2. szkło i opakowania szklane;
 3. tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe;
 4. zużyte opony (samochodów osobowych i mniejszych pojazdów);
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 6. drobne poremontowe odpady budowlane i materiały rozbiórkowe;
 7. zużyte baterie i akumulatory;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 9. przeterminowane leki;
 10. odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:

 • w każdy wtorek miesiąca: od godz. 8:00 do 16:00*;
 • w każdą pierwszą sobotę miesiąca: od godz. 8:00 do 12:00*.

*Uwaga: w przypadku, gdy w wymienionym wyżej terminie przypada dzień świąteczny, PSZOK będzie nieczynny.

 

Warunki korzystania:

– odpady mogą składać wyłącznie osoby mieszkające na terenie Gminy Przytoczna,
które złożyły deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

– PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne; nie przyjmuje odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej;

– odpady przyjmowane są nieodpłatnie, koszty transportu obciążają przywożącego odpady;

– warunkiem złożenia odpadów jest okazanie się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport);

– składowane mogą być wyłącznie odpady bez opakowania lub umieszczone w przejrzystych opakowaniach;

– osoba przywożąca odpady jest zobowiązana złożyć je osobiście do kontenera lub pojemnika wskazanego przez obsługę.

 

Zarządzający: Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o., tel. (95) 748-20-41.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Przytoczna

                                                                                                   /-/ Bartłomiej Kucharyk