INFORMACJA

image_pdfimage_print

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji
oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

   Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. (95) 781-41-11 lub w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 (parter).

 

                                                                        Wójt Gminy Przytoczna

                                                                         /-/ Bartłomiej Kucharyk