REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

image_pdfimage_print

Od dnia 02 marca 2015 r. rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola Gminnego „Kasztanowa Kraina” w Przytocznej i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wierzbnie.

Od dnia 02 marca 2015 r. rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola Gminnego „Kasztanowa Kraina” w Przytocznej i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wierzbnie.

Druki dotyczące rekrutacji można pobrać w ww. jednostkach oraz ze strony internetowej:

www.przytoczna.pl,

http://przedszkole.przytoczna.pl/

http://spwierzbno31.edupage.org/

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Lp.

Daty

Etap rekrutacji/czynności rodzica (prawnego opiekuna)

od

do

1.

02.03.2015

06.03.2015

Przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

2.

12.03.2015

03.04.2015

Składanie wniosków wraz z załącznikami

3.

13.04.2015

16.04.2015

Praca Komisji nad wnioskami, weryfikacja wniosków

4.

17.04.2015 godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (tablica ogłoszeń w przedszkolu)

5.

20.04.2015

24.04.2015

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do wybranego przedszkola

6.

28.04.2015 godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola (tablica ogłoszeń w przedszkolu)

Procedura odwoławcza

7.

24.04.2015

20.05.2015

Procedura odwoławcza zgodnie z Regulaminem rekrutacji dzieci do przedszkola.

Nabór uzupełniający (dotyczy wolnych miejsc)

8.

21.05.2015

31.08.2015

Składanie w przedszkolu podpisanych wniosków  o przyjęcie do placówki.

 

regulamin_rekrutacji_do_przedszkola_na_rok09szkolny_2015-2016

za._nr_1_deklaracja_o_kontynuacji

za._nr_2_wniosek_o_przyjaecie

za._nr_3_harmonogramza._nr_4__owiadczenie_o_wielodzietnoci

za._nr_5_owiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka

za._nr_6_zawiadczenie_o_zatrudnieniu

za._nr_7_owiadczenia_drugiego_etapu