REKRUTACJA DO PROJEKTU „KIS na bis III”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór uczestników projektu „KIS na bis III”

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór uczestników projektu „KIS na bis III”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu pomoc osobom zagrożonym  wykluczeniem społecznym, z co najmniej 1 powodu wskazanego w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 13 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) z powiatu międzyrzeckiego i zielonogórskiego w tym Miasto Zielona Góra.

W ramach projektu oferujemy pakiet BEZPŁATNYCH form wsparcia w postaci:
•    pomocy specjalistów : doradcy zawodowego, psychologa, prawnika,
•    szkoleń aktywizujących,
•    szkoleń zawodowych,
•    staży zawodowych ( w tym stypendium ),
•    ubezpieczenia NNW.

Proces rekrutacji uczestników projektu rozpoczynamy w dniu 18.02.2013 r.

Formularz Karty zgłoszenia uczestnika do udziału w projekcie i  Regulamin uczestnictwa w projekcie  oraz bieżące informacje nt. projektu „KIS na bis III” można znaleźć w Biurze Projektu w siedzibie ZLOP w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17 i na stronie http://www.zlop.org.pl w zakładce „ Aktualności” lub pod nr telefonu 68-470-98-40.

Formularz Karty zgłoszenia uczestnika można złożyć osobiście w siedzibie ZLOP w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 17, w Klubie Integracji Społecznej w Międzyrzeczu przy Pl. Powstańców Wlkp.1 lub przesłać pocztą na w/w adresy.

!!!Decyduje data wpływu!!!

Załącznik:
1. Karta zgłoszenia kandydata
2. Regulamin uczestnictwa w projekcie

Rekrutacja – karta zgłoszenia

Rekrutacja – regulamin

źródło: www.zlop.org.pl