RÓWNAĆ SZANSE 2014

image_pdfimage_print

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 

 

   Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

   O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

 

   Ideą konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi (13-19 lat) przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

 

   Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

   Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym, znajdą Państwo na stronie: www.rownacszanse.pl