ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O TYTUŁ „SPOŁECZNIKA ROKU 2013”

image_pdfimage_print

Kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzcę tegorocznej edycji  konkursu o tytuł SPOŁECZNIKA ROKU 2013.

 

   W dniu 19 grudnia 2013 r. podczas XXXV Sesji Rady Gminy Przytoczna wręczono wyróżnienie dla pani Joanny Baranowskiej, której przyznano tytuł Społecznika Roku 2013.

W tym roku Rada Gminy ogłosiła już III edycję konkursu. Dotychczas tytuł Społecznika Roku trafił do Pani Henryki Żuk (w 2011 r) oraz do Pana Stanisława Pietrzaka (w 2012 r.). Do tegorocznego konkursu zgłoszono trzy kandydatury tj.:

1)      Pana Witolda Podkowińskiego,

2)      Panią Agnieszkę Sęgę,

3)      Panią Joannę Baranowską.

W dniu 9 grudnia 2013 r. Kapituła do spraw przyznawania tytułu „Społecznika Roku” w składzie:

  • Kucharyk Bartłomiej – Wójt Gminy Przytoczna,
  • Barski Jerzy – Przewodniczący Rady Gminy Przytoczna,
  • Barski Piotr – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej,
  • Romanowski Mirosław – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna,
  • Pietrzak Stanisław – osoba nagrodzona w roku poprzednim

stwierdziła, że wszystkie zgłoszenia spełniały wnioski formalne określone uchwałą Rady Gminy Przytoczna nr IX/46/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyznawania tytułu Społecznika Roku Gminy Przytoczna.

Po rozpatrzeniu wniosków Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać tytuł pani Joannie Baranowskiej, kierując się wskazaniem w uzasadnieniu: „Pani Joanna Baranowska swoją społeczną działalnością, nie tylko w ostatnim roku, ale przez ostatnich kilka lat, zasłużyła na przyznanie tego tytułu. Nie ma na terenie Gminy Przytoczna placówki oświatowej, jednostki budżetowej, czy działających stowarzyszeń, które nie są w jakikolwiek sposób doposażone, bądź wsparte finansową pomocą przez Panią Joannę. Oto kilka przykładów: pomoc w organizacji paczek „mikołajkowych” w przedszkolu i w szkole podstawowej, zorganizowanie akcji „spełniamy marzenia dzieci”, w której każdy z maluchów dostał wymarzony prezent, zakup suchego prowiantu do przedszkola kilka razy w roku, zakup stolarki okiennej w budynku przedszkola, wyposażenie potrzebujących dzieci w podręczniki szkolne, wyposażenie szatni szkoły podstawowej w nowe meble, wyposażenie pracowni komputerowej  w nowy sprzęt, zaangażowanie i wsparcie finansowe wszystkich inicjatyw kulturalnych odbywających się na terenie placówek oświatowych m.in. wyjazdy uczniów do filharmonii, wyjazdy dzieci na mecze sportowe; zakup strojów sportowych dla zawodników klubu „Zjednoczeni”, zakup strojów dla wszystkich dzieci tańczących w zespole „Nowinka”. Nie ma żadnej akcji charytatywnej odbywającej się na terenie naszej gminy bez znacznego finansowego, a przede wszystkim emocjonalnego zaangażowania się Pani Joanny w pomoc potrzebującym. Podkreślić należy jednak szczególnie właśnie emocjonalne i osobiste zaangażowanie i staranie, by pozostać anonimowym darczyńcą”.

Kapituła wyraziła uznanie wszystkim zgłoszonym kandydatom za społeczną pracę dziękując za zaangażowanie oraz życząc dalszych owocnych działań na rzecz lokalnego środowiska.

Pani Agnieszka Sęga – wnioskodawca podkreśliła, że Pani Joanna Baranowska odznacza się niezwykłą skromnością i nie zależy jej na poklasku.

Kapituła uhonorowała Panią Joannę statuetką, wykonaną przez pracownik Gminnego Ośrodka Kultury, wręczono list gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową.

Pani Joanna Baranowska podziękowała za tak ważne wyróżnienie podkreślając, że nominacja do tytułu Społecznika Roku 2013 była dla niej ogromnym zaskoczeniem. Dodała, że jest dumna z tego, że mogła się przyczynić do pomocy osobom potrzebującym. Stwierdziła, że największą radością jest dla niej jednak uśmiech dzieci, które rozpakowywały prezenty świąteczne, czy widok dumnych chłopców, którzy wychodzili na pierwszy swój mecz w nowych strojach piłkarskich. Największą nagrodą jest możliwość uczestniczenia w chwilach szczęścia innych. Okazuje się, że niewielka pomoc z jej strony dla innych znaczy bardzo dużo. Pani Joanna podkreśliła, że dobroczynność nie jest odzwierciedleniem stanu portfela tylko stanu serca i umysłu.