ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O TYTUŁ SPOŁECZNIKA ROKU 2014

image_pdfimage_print

Pani Anna Kopyść – Społecznik Roku 2014

 

   W dniu 29 grudnia 2014 r. podczas III Sesji Rady Gminy Przytoczna w kadencji 2014-2018 wręczono wyróżnienie dla pani Anny Kopyść, której przyznano tytuł Społecznika Roku 2014.

   W tym roku Rada Gminy ogłosiła już IV edycję konkursu. Dotychczas tytuł Społecznika Roku trafił w 2011 roku do Pani Henryki Żuk , w 2012 roku do Pana Stanisława Pietrzaka oraz w 2013 roku do Pani Joanny Baranowskiej. Do tegorocznego konkursu zgłoszono trzy kandydatury tj.:

1)      Paną Zofii Maciąg,

2)      Panią Agnieszkę Sęgę,

3)      Pana Marcina Romanowskiego,

4)      Panią Annę Kopyść,

5)      Panią Lucynę Krzysztof.

W dniu 8 grudnia 2013 r. Kapituła do spraw przyznawania tytułu „Społecznika Roku”
w składzie:

  • Bartłomiej Kucharyk – Wójt Gminy Przytoczna,
  • Konrad Golec – Przewodniczący Rady Gminy Przytoczna,
  • Piotr Barski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej,
  • Danuta Szczyszyk – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Przytoczna,
  • Joanna Baranowska – osoba nagrodzona w roku poprzednim

stwierdziła, że wszystkie zgłoszenia spełniały wnioski formalne określone uchwałą Rady Gminy Przytoczna nr IX/46/2011 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyznawania tytułu Społecznika Roku Gminy Przytoczna.

   Po rozpatrzeniu wniosków Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać tytuł pani Annie Kopyść, kierując się wskazaniem w uzasadnieniu: „Pani Anna Kopyść jest inicjatorką, pomysłodawczynią i organizatorką wielu działań i przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu całej gminy.(…) Jest osobą ciepłą i serdeczną. Służy pomocą w każdej sytuacji. Potrafi swoją energią i zapałem zachęcić wiele osób do wspólnego działania. W tym co robi jest zaangażowana i oddana całym sercem, będąc jednocześnie osobą skromną, nie szukającą pochwał i poklasku”.

   Wniosek o nadanie tytułu Pani Annie Kopyść poparła grupa 28.osób. Wójt Bartłomiej Kucharyk przyznał, że Pani Ania jest znana ze swojej działalności w naszym społeczeństwie, a złożony wniosek zdecydowanie nie odzwierciedla wszystkich jej atutów, przemawiających za przyznaniem tego zaszczytnego tytułu.

  Kapituła wyraziła uznanie wszystkim zgłoszonym kandydatom za społeczną pracę dziękując za zaangażowanie oraz życząc dalszych owocnych działań na rzecz lokalnego środowiska.

Kapituła uhonorowała Panią Annę Kopyść statuetką, wręczono list gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową. Pani Ania podziękowała za nominację i wyróżnienie podkreślając, że osobiście jest jej łatwiej dawać niż brać.