RYBACKI PROGRAM STYPENDIALNY

image_pdfimage_print

W załączeniu przedstawiamy ostateczną wersję Rybackiego Programu Stypendialnego, która obowiązywać będzie w roku 2014, podczas IV naboru wniosków. 

 

   W załączeniu przedstawiamy ostateczną wersję Rybackiego Programu Stypendialnego, która obowiązywać będzie w roku 2014, podczas IV naboru wniosków. W roku bieżącym nowością będą 2 kategorie tj. środki przeznaczone na uruchomienie co najmniej jednej klasy o profilu Technik Rybactwa Śródlądowego w roku szkolnym 2013/14, w Sierakowskim Technikum Rybackim oraz w rozszerzenie w roku szkolnym 2013/14 obszaru wsparcia Rybackiego Programu Stypendialnego  gminy Skwierzyna, Siedlec, Kargowa, Babimost, Zbąszynek, co jest spowodowane wpłatami dokonywanymi z obszarów w/w gmin.

   Wdrażając Rybacki Program Stypendialny zależy nam szczególnie na nagrodzeniu tych osób, które potrafią łączyć własne umiejętności i wiedzę z pracą na rzecz ludzi i środowisk wśród których wzrastają i żyją oraz potrafią dostrzec uwarunkowania Rybackiego Regionu Obra – Warta, stąd zaproponowaliśmy określone kryteria punktowe. Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas ubiegania się o nagrodę – analizując kryteria punktowe obok aktywności typowo naukowej prosimy zwrócić uwagę na dodatkowe kryteria:

1. Udział w inicjatywach o istotnym znaczeniu dla społeczności Regionu Obra – Warta m.in. wolontariat, udział w zbiórkach publicznych, pomoc osobom starszym itd. W ten sposób chcemy docenić osoby potrafiące zaangażować się w pomoc innym. Na obszarze Regionu Obra – Warta, funkcjonuje wiele niezwykle cennych inicjatyw typu WOŚP, Szlachetna Paczka – wystarczy tylko się rozejrzeć 🙂

2. Udział w inicjatywach realizowanych / wspieranych przez LGR Obra – Warta m.in. szkolenia, konkursy itd. (minimum 1 inicjatywa w latach 2013 / 2014). W ten sposób chcemy docenić osoby potrafiące zaangażować się w działalność LGR Obra – Warta. Nasze Stowarzyszenie od 5 już lat wdraża i realizuje działania związane z przyjętymi celami Statutowymi i stale prosimy o wsparcie ludzi dobrej woli. Obecnie wdrażamy m.in. projekt pn. Rybadio.pl, a już wkrótce wystartuje kolejna edycja konkursu pn. Ryby z Regionu Obra – Warta POLECAM 🙂 – zapraszamy do aktywnego włączenia się do realizowanych przedsięwzięć.

3. Członkostwo (w tym działalność kandydacka) w organizacja pozarządowej lub deklaracja poparcia przez organizację pozarządową posiadającą siedzibę na terenie Regionu Obra –Warta. W ten sposób chcemy docenić osoby potrafiące włączyć się w aktywne życie społeczne swoje miejscowości / gminy / powiatu. Na obszarze Regionu Obra – Warta, funkcjonuje wiele niezwykle wartościowych organizacji pozarządowych, zachęcamy do aktywnego włączenia się w ich działalność lub po prostu poznanie ich.

4. Aktywność ucznia / uczennicy w innych obszarach edukacji m.in. działalności naukowa, wynalazczość, przedsiębiorczość, rybactwo itd. W ten sposób chcemy docenić osoby, którym chce się uczyć i rozwijać ponad obowiązujące ramy systemu oświaty. Zdobyć podstawową wiedzę to ważne, jednakże w życiu dorosłym przyda się wam wiele dodatkowych umiejętności, które pomogą wam w starcie w dorosłe życie.

5. Aktywność stypendysty w zakresie wdrażania programu: Wpłata min. 1,00 zł na konto Rybackiego Programu Stypendialnego 2012 – 2015. W ten sposób chcemy docenić osoby, które potrafią nawet symbolicznie włączyć się w realizację Rybackiego Programu Stypendialnego.

   W roku bieżącym ponownie będziemy wspierać Lokalne Programy Stypendialne skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a realizowanych w roku 2013 przez samodzielne Stowarzyszenia posiadające siedzibę na terenie Regionu Obra – Warta, z tym zastrzeżeniem iż wartość dofinansowania: dla danej organizacji nie może przekroczyć 500,00 zł, a dla danego stypendysty nie może przekroczyć 200,00 zł (max 70 % wartości przyznanego stypendium).

   Więcej informacji i wzory niezbędnych dokumentów znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie, który będzie realizowany w czerwcu br.

Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Rybackiego Programu Stypendialnego!

Pobierz: Rybacki Program Stypendialny – wersja obowiązująca w roku 2014
Pobierz: Kryteria punktowe wersja obowiązująca w roku 2014


Źródło: http://www.lgrow.pl/