Sadzonki do rozdania za EKO działania – ZMIANA REGULAMINU

image_pdfimage_print

Zmiana regulaminu akcji „Sadzonki do rozdania za EKO działania.

 

 

 

REGULAMIN AKCJI „Sadzonki do rozdania za EKO działania”

Postanowienia ogólne

 1. Akcja realizowana jest w ramach kampanii „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  projektu  „Segregacja – Rewelacja”.
 2. Organizatorem akcji „Sadzonki do rozdania za EKO działania” jest Gmina Przytoczna
  z siedzibą przy    Rokitniańskiej 4,  66-340 Przytoczna.
 3. Niniejszy regulamin,   zwany   dalej   „Regulaminem”,   określa   zasady   udziału
  w akcji, przebiegu,  a  także
 4. Celem akcji jest kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce
  o środowisko, poprzez kształtowanie świadomości mieszkańców gminy Przytoczna
  w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz tworzenie trwałych nawyków segregacji odpadów.
 5. Akcja adresowana jest do mieszkańców gminy Przytoczna.
 6. Akcja polega na zbiórce zużytych odpadów i wymianie ich na kupon uprawniający
  do odbioru rośliny.
 7. Akcja trwa od 3 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r., przy czym:
 • zbiórka odpadów trwa od 3 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r. w każdy wtorek w godz. 8.00-15.00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Dworcowej 8 w Przytocznej,
 • kupony można wymienić na roślinę podczas festynu ekologicznego, który odbędzie się 24 sierpnia 2018 r. na placu przy osiedlu bloków w Przytocznej.

wymiana kuponów na sadzonki roślin odbywać się będzie wyłącznie w trakcie festynu ekologicznego, do czasu wyczerpania sadzonek roślin, ale nie dłużej niż do godziny 17.00 w dniu 24 sierpnia 2018 r. Ilość sadzonek ograniczona, maksymalnie 1000 szt.

1 kupon = 1 sadzonka rośliny

Decyzję o liczbie przydzielonych kuponów w przypadku niewymienionych w regulaminie odpadów oraz surowców podejmuje pracownik PSZOK.

 1. Jedna osoba może otrzymać kilka kuponów, jednak nie więcej niż 10.

Kupon będzie wydawany za każde:

Rodzaj odpadów Ilość kuponów
30 sztuk butelek plastikowych (po napojach i chemii gospodarczej) 1
30 sztuk puszek aluminiowych 1
15 sztuk opakowań szklanych (butelki, słoiki bez nakrętek) 1
1 kg makulatury (gazety, książki, zeszyty, tekturę zwykłą i falistą, worki papierowe, ścinki drukarskie) 1
25 sztuk baterii 1
1 duży sprzęt elektroniczny 2

 

 1. W razie powzięcia wątpliwości co do charakteru dostarczonych surowców
  (w szczególności co do pochodzenia surowców z gospodarstw domowych np. surowce przemysłowe) Organizator może odmówić przyjęcia surowców i wydania kuponów.
 2. Kupony nie są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.
 3. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych
  w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik Urzędu Gminy w Przytocznej.
 4. Organizator Wydarzenia nie przewiduje możliwości zamiany kuponów na wartość pieniężną lub inną nieprzewidzianą w Regulaminie.
 5. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
  w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Wydarzenia. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie przytoczna.pl

 

Przytoczna, dnia 26.07.2018 r.