SEGREGACJA – REWELACJA

image_pdfimage_print

Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  projektu  „Segregacja – Rewelacja”.

REGULAMIN AKCJI „SEGREGUJESZ – ZYSKUJESZ”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Akcja realizowana jest w ramach kampanii „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  projektu  „Segregacja – Rewelacja”.
 3. Organizatorem akcji „ZMIEŃ DEKLARACJĘ NA SEGREGACJĘ” jest Gmina Przytoczna
  z siedzibą przy    Rokitniańskiej 4,  66-340 Przytoczna.
 4. Niniejszy regulamin,   zwany   dalej   „Regulaminem”,   określa   zasady   udziału
  w akcji  oraz  zasady  jego  przebiegu,  a  także
 5. Akcja adresowana jest do mieszkańców gminy Przytoczna.
 6. Celem akcji jest zachęcenie mieszkańców gminy Przytoczna do segregacji oraz zmiany sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.
 7. Spośród osób które segregują oraz zmienią sposób zagospodarowania odpadów komunalnych zostanie przeprowadzone losowanie nagród.
 8. Akcja „Segregujesz – zyskujesz” polega na wylosowaniu nagród tj. zgniatarki do butelek kosze lub stojaki do segregacji odpadów.
 9. Akcja trwa od 1 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r., przy czym:
 • możliwość zmiany sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych na selektywny i złożenia odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Gminy Przytoczna
  w terminie od 1 lipca 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r.
 • jeśli właściciel nieruchomości który segreguje odpady a chciałby wziąć udział
  w loterii musi zgłosić chęć udziału w akcji, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i złożenia jej w Urzędzie Gminy Przytoczna w/w terminie.
 1. Loteria odbędzie się 24.08.2018 r. o godz. 16.30 na placu Pomidorowym w Przytocznej.
 2. Nagrody nie są wydawane osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem innych substancji psychoaktywnych.
 3. W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych
  w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik Urzędu Gminy w Przytocznej.
 4. Organizator Wydarzenia nie przewiduje możliwości wymiany nagrody wylosowanej na wartość pieniężną lub inną nieprzewidzianą w Regulaminie.
 5. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
  w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Wydarzenia. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie przytoczna.pl