SPOTKANIE W SPRAWIE BUDOWY GAZOCIĄGU

image_pdfimage_print

06.11. br. odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie w sprawie budowy gazociągu Szczecin-Lwówek.

Dnia 6 listopada 2012 r. odbyło się w Urzędzie Gminy w Przytocznej spotkanie w sprawie budowy gazociągu Szczecin-Lwówek. Zebranie zorganizowano z inicjatywy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Celem spotkania było wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się w związku z inwestycją. 

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., przedstawiciel wykonawcy – firmy ZRUG Poznań sp. z o.o., przedstawiciel biura powiatowego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Wójt Gminy Przytoczna, Przewodniczący Rady Gminy Przytoczna oraz mieszkańcy zainteresowani inwestycją.

Pan Gerard Jankowiski występujący w imieniu inwestora wyjaśnił, że przedmiotem projektu jest budowa gazociągu Szczecin-Lwówek o średnicy 700 mm i długości 188,3 km, zlokalizowanego na obszarze województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014 roku. Trasa gazociągu w województwie lubuskim zlokalizowana jest na terenie gmin: Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna, Pszczew.

Poinformował również, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką należącą w całości do Skarbu Państwa, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Firma powstała w 2004 r.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

GAZ-SYSTEM S.A. kładzie duży nacisk na dbałość o ochronę środowiska w kontekście prowadzonej działalności. Wykazując się troską o stan środowiska podejmuje inicjatywy zmierzające w pierwszej kolejności do przeciwdziałania zjawiskom mającym negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

Przedstawiciel inwestora poinformował, że decyzję lokalizacyjną oraz decyzję o pozwoleniu na budowę wydał Wojewoda Lubuski. Na tej podstawie wyłoniono wykonawców i przystąpiono do informowania właścicieli gruntów o terminie przekazania nieruchomości do inwestycji. Poinformował również, że z racji tej inwestycji przysługuje odszkodowanie tj. rekompensata za poniesione szkody. Decyzję o wysokości odszkodowania wydaje Wojewoda na podstawie decyzji administracyjnej. Istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji. Decyzja ostateczna upoważnia inwestora, będącego płatnikiem, do wypłaty odszkodowania w terminie 14 dni. Jednocześnie jest ogromna prośba do właścicieli gruntów o uporządkowanie wpisów w księgach wieczystych. W zakresie odszkodowania rolniczego wchodzą tu wszystkie straty z tytułu działalności rolniczej.

Przedstawiciel biura powiatowego Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa wyjaśnił, że straty poniesione w związku z uszczerbkiem będą pokrywane. Agencja wypłaca użytkownikowi, a inwestor wypłaca właścicielowi.  Dla właściciela, który sam nie użytkuje gruntu rolnego muszą być ograniczone dopłaty rolne. Poprosił jednocześnie o zgłaszanie do AMiRR informacji o czasowym wyłączeniu gruntu z wniosku o płatność. Czas na zgłoszenie jest to 10 dni od dnia wejścia inwestora.

Wykonawcą inwestycji jest firma ZRUG Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedstawicielka wykonawcy poinformowała, że zajęty będzie pas szerokości 26 m, a w przypadku terenu leśnego będzie to pas 18 m. W sytuacji konieczności usunięcia drzew z danego pasa, zadanie to leży w gestii wykonawcy, a pozyskane drewno należy do właściciela gruntu. Wykonawca ma obowiązek naprawienia szkód. Wykonawca planuje poruszanie się w pasie montażowym, a w sytuacji ewentualnych komplikacji, czy utrudnień będzie kontaktować się z konkretnym właścicielem gruntu. Zagłębienie gazociągu wynosić będzie 1,20 m.

Budowa gazociągu została podzielona na dwa etapy:

• etap I inwestycji o długości 117,8 km Szczecin – Gorzów Wielkopolski obejmuje powiaty: goleniowski, stargardzki, pyrzycki, choszczeński, strzelecko-drezdenecki, gorzowski 
• etap II inwestycji o długości 70,55 km Gorzów Wielkopolski – Lwówek obejmuje powiaty: gorzowski II, międzyrzecki, międzychodzki, nowotomyski.