BĘDZIE WIĘCEJ KONTROLI

image_pdfimage_print

Społeczna Straż Rybacka przy wsparciu Policji i Straży Leśnej, przeprowadzi wzmożone kontrole na akwenach wodnych.

 

    Czternastego lutego w budynku Urzędu Gminy w Przytocznej odbyło się zebranie członków Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Międzyrzeckiego. Pierwszym akcentem spotkania, było przedstawienie sprawozdania z działalności za 2013 rok. Strażnicy, którzy w całym powiecie mają do ochronienia 1694,5 hektara wód, przeprowadzili 439 kontroli wód przy współudziale Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej i Policji. Na terenie naszej gminy, było ich 121 z czego 15 to patrole nocne. W trakcie tych działań skontrolowano 2706 wędkarzy. Podczas tych działań zabezpieczono 57 sztuk różnych sieci kłusowniczych, jeden elektryczny agregat połowowy, trzy sztuki kusz pneumatycznych oraz dziewięć wędek z kołowrotkami. Zostało także udzielonych 166 upomnień z tytułu naruszenia regulaminu amatorskiego połowu ryb. Reasumując w porównaniu z rokiem 2012, nastąpił wzrost wykrywalności sprzętu kłusowniczego, sieci o 24 szt., sprzętu pływającego o 1 szt., wzrosła ilość skontrolowanych wędkarzy o 530 osób. Wójt gminy Bartłomiej Kucharyk, podziękował strażnikom, za społeczną, najczęściej niebezpieczną pracę, jak również ogromną aktywność, ponieważ liczba patroli świadczy o ogromnym zaangażowaniu.  Z roku na rok widać zwiększoną aktywność strażników ochotników. Bez wątpienia jest to możliwe dzięki sprzętowi, który pozyskali z Lokalnej Grupy Rybackiej „Obra-Warta”, której członkiem jest Gmina Przytoczna (więcej na ten temat kliknij TUTAJ). Strażnicy postawili sobie jeden cel. Zwiększyć liczbę kontroli w roku 2014 dwukrotnie!!!