SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

image_pdfimage_print

W dniu 28.06.2014 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych HAPPY przeprowadziło na terenie Gminy Przytoczna zbiórkę publiczną do zabezpieczonych puszek kwestarskich.

 

   W dniu 28.06.2014r. zgodnie z decyzją Wójta Gminy Przytoczna z dnia 27.05.2014r nr 1.2014 Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych HAPPY przeprowadziło na terenie Gminy Przytoczna oraz podczas Festynu Charytatywnego im. Niny Betke Basińskiej zbiórkę publiczną do zabezpieczonych puszek kwestarskich.

  Organizacją i prowadzeniem zbiórki zajął się zarząd, członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych HAPPY oraz wolontariusze, KRS 0000505332, NIP 5961747369 z siedzibą przy ul. Głównej 42 w Przytocznej.

   W wyniku zbiórki zgromadzono:
• 7.497,73 zł ofiar pieniężnych (siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem zł 73/100).

   Ilość środków pozyskanych w ramach poszczególnych form przeprowadzonej zbiórki publicznej:

a) zbiórka do puszek kwestarskich:  7.197,73 zł,
b) skarbony stacjonarne: nie przeprowadzono zbiorki w tej formie,
c) zbiórka na subkoncie: 300,00 zł,
d) sprzedaż cegiełek wartościowych: nie przeprowadzono zbiórki w tej formie.

  Zebrane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację Mateusza Marek ze Strych. Cel zbiórki wpisuje się w cele statutowe Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych HAPPY, jaką jest m. in. działalność charytatywna.

   Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych HAPPY nie poniosło kosztów związanych z organizacją zbiórki publicznej. Koordynatorzy akcji samodzielnie wykonali obwoluty, banderole, puszki kwestarskie i identyfikatory. Koszty prowadzenia rachunku bankowego dla potrzeb zbiórki zostały pokryte z środków własnych Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych ”HAPPY”.

   Wszystkie osoby biorące udział w zbiórce działały w formie wolontariatu i nie otrzymały za swe czynności wynagrodzenia.

   Kwota ze zbiorki publicznej wpłynęła bezpośrednio na wyodrębnione na potrzeby zbiórki konto bankowe nr 29 1240 3578 1111 0010 5774 6541 w Banku PeKaO S.A.

   Środki zebrane w formie zbiórki publicznej zostały wydatkowane w dniu 24.07.2014r. w następujący sposób:

   Urządzenie i aplikacja do rehabilitacji Zestaw mówik 1.23a pro+ mega wytrzymały tablet GATAC Z 710- BASIC, Mówikarteczki – 1,2,3 komplet – pomoc rehabilitacyjna.

   Łącznie: 5.319,99 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 99/100).

   W związku z wydatkowaniem środków zebranych w wyniku zbiórki publicznej do 28.08.2014 r., zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych HAPPY zobowiązuje się przesłać uzupełnienie sprawozdania w terminie do 05.09.2014r. Uzupełnienie będzie obejmowało informację o wydatkowaniu kwoty 2.177,74 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt siedem złotych 74/100).  

 

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych HAPPY

Karolina Walczak, Kamila Majchrzak, Barbara Nowaczyk-Docz