„ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA… ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

image_pdfimage_print

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych”, które odbędą się 3 grudnia 2014 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.  

 

   Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… organizacji pozarządowych”, które odbędą się 3 grudnia 2014 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

   Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące:

  • wsparcia potencjału organizacji pozarządowych,
  • dofinansowania na działania w obszarze edukacji i szkoleń,
  • dofinansowania na działania w obszarze aktywizacji społecznej / integracji,
  • dofinansowania na inne obszary działania organizacji pozarządowych,
  • dofinansowania na działalność w zakresie wsparcia biznesu,
  • organizacji pozarządowych jako partnera w realizacji projektów;
  • możliwości finansowania organizacji pozarządowych w Programach krajowych i inicjatywach Komisji Europejskiej.

   Spotkania odbędą się 3 grudnia 2014 r. w godzinach 12:00-15:30:

  • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
  • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216).

   Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie:www.fundusze.lubuskie.pl/Aktualnosci/Sroda-z-Funduszami-dla-organizacji-pozarzadowych-03.12.2014) do dnia 2 grudnia 2014 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze) lub z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

   Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


źrógło: http://www.fundusze.lubuskie.pl