STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru

image_pdfimage_print

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru 1/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 1/2018, prowadzonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów, co odpowiada celowi ogólnemu 2.0 „Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”.

N/1/2018

Informacja o wynikach naboru 2/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 2/2018, prowadzonego
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów, co odpowiada celowi ogólnemu 2.0 „Rozwinięta przedsiębiorczość na obszarze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA” lub – rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy.

Nie został złożony żaden wniosek o dofinasowanie.

Informacja o wynikach naboru 3/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 3/2018, prowadzonego
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich, co odpowiada celowi ogólnemu 1.0 „Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia” – rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy.

N/3/2018

Informacja o wynikach naboru 4/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 4/2018, prowadzonego
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA” – rozwój działalności gospodarczej, w której utrzymano istniejące miejsce pracy.

Nie został złożony żaden wniosek o dofinasowanie.

Informacja o wynikach naboru 5/2018

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o wynikach naboru 5/2018, prowadzonego
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie na przedsięwzięcie 1.2.1 Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej.

N/5/2018