STYPENDIA POMOSTOWE

image_pdfimage_print

Informacja o realizacji w roku akademickim 2014/2015 programu p.n. „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.

 

  Informujemy, że Agencja Nieruchomości Rolnych we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości będzie kontynuowała w roku akademickim 2014/2015 realizację programu p.n. „Stypendia pomostowe” dla studentów I roku studiów wyższych.

  O stypendia pomostowe – segment I A- mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści, spełniający następujące kryteria:

  • dostali się na I rok dziennych studiów I stopnia, realizowanych w polskich uczelniach publicznych, mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu,
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (zameldowanie minimum 6 miesięcy),
  • pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski o stypendia pomostowe należy składać do 18 sierpnia 2014r. na formularzach on-line, które będą dostępne na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Wniosek w formie papierowej wraz z niezbędnymi dokumentami nalezy przesłać do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, w terminie do 22 sierpnia 2014r.

Szczegółowe informacje o programie Stypendiów pomostowych mozna uzyskać w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie wlkp. ul. Walczaka 25, pok. 109, tel. 95 782 22 85

oraz na stronie internetowej: http://www.anr.gov.pl.