SUKCES OPS – U W PRZYTOCZNEJ

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przytocznej w wysokości 94 856,52 zł.

 

  Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przytocznej w wysokości 94 856,52 zł.

  Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

   Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców poszczególnych gmin.

 

źródło: http://lubuskie.pl/news/15532/16/200-tys-zl-dla-OPS-ow-w-Przytocznej-i-Malomicach/