ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

image_pdfimage_print

 

Mieszkańcy Gminy Przytoczna i liczni zaproszeni goście, oddali cześć i pamięć wszystkim tym naszym rodakom, dzięki którym żyjemy w niepodległej Rzeczpospolitej.

Okilcznościowe przemówienie wójta gminy:

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna, przybyli i zaproszeni goście.

 

     Zgromadziliśmy się dzisiaj w tym miejscu, aby oddać, cześć, pamięć  i hołd, wszystkim tym naszym rodakom, którzy poświęcili swoje życie dla niepodległej Rzeczpospolitej. To już 95 rocznica od tych pamiętnych wydarzeń, kiedy to dzięki ich wytrwałości, miłości, tęsknocie i pragnieniu wolnego i suwerennego państwa po 123 latach walki i niezgłębionego cierpienia, odzyskaliśmy nasz najcenniejszy skarb jakim jest: własne państwo, własna flaga a przede wszystkim nasza narodowa tożsamość.

     Od kilku lat, dzięki wielu obecnym tutaj osobom,  w naszej gminie święto to  nabiera coraz większego znaczenia. Dziękuję Wam za to, bo dzięki temu nie tylko z wielką radością i satysfakcją uczestniczę w tych wydarzeniach. Jestem wręcz dumny z tego wszystkiego co wspólnie robimy dla uczczenia, tych dzięki, którym możemy dziś mówić w języku ojczystym. Z ogromnym spełnieniem patrzę na nasze najmłodsze pokolenie, któremu w ten sposób możemy przekazać treści patriotyczne i naszą chlubę historyczną.

     O wymiarze i znaczeniu dla nas tych uroczystości, świadczyć może obecność wojska, policji na czele z Komendantem Komisariatu Policji  w Skwierzynie podkom. Tomaszem Kwiatkowskim, zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. dryg. Lesławem Glińskim, starostą powiatu międzyrzeckiego panem Grzegorzem Gabryelskim, radnymi Gminy Przytoczna na czele z panem Jerzym Barskim, dyrektorami jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorami i uczniami placówek oświatowych, licznie zgromadzonymi pocztami sztandarowymi, harcerzami, zuchami, druhami z jednostek OSP  i wszystkimi mieszkańcami naszej gminy.

     W sposób szczególny dziękuję współorganizatorowi dzisiejszego święta, dowódcy 35 Skwierzyńskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, ppłk. Dariuszowi Stróżewskiemu, który przyjął nasze zaproszenie i w ten sposób zapisał nową kartę historyczną w dziejach Gminy Przytoczna. Za kilka minut nastąpi uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gminą a jednostką wojskową. Niech to nieznane dla nas dotąd wydarzenie, podniesie rangę znaczenia wojska na naszym terenie i da obfite owoce w postaci wspólnych przedsięwzięć o których już rozmawiamy i które wspólnie planujemy. 

     Tak zaszczytna chwila może dokonać się w miejscu jakże ważnym dla nas wszystkich. Pomnik przy, którym dzisiaj się gromadzimy, dzięki grupie inicjatywnej nabrał zupełnie innego znaczenia. Znajduje się już tutaj ziemia z 13, jakże ważnych i znaczących dla naszej wolnej ojczyzny miejsc. Za chwilę dzięki obfitym staraniom m.in. pana Jerzego Garniewicza, ta symboliczna mogiła wzbogaci się o ziemię pamięci z cmentarza na Rossie z Wilna, ziemi z Poznańskiej Cytadeli i obozu koncentracyjnego KZ Sonnenburg w Słońsk. Ilekroć tutaj stać będziemy wspomnijmy o nich.

Bo nie wszystkim pomógł los
Wrócić z leśnych dróg,
Gdy kwitły bzy. 

Szli, by walczyć o twój dom
Wśród zielonych pól –
O nowy dzień.

     Święto Odzyskania Niepodległości to również powód do dumy a przede wszystkim do radości. To jak odzyskanie najcenniejszego skarbu o którym marzymy i o który zabiegamy przez całe życie. Cieszmy się z tych chwil i tak kierujmy naszą ojczyzną, żeby za 95 lat nasi potomkowie mogli być z nas tak dumni jak dziś my dumni jesteśmy z naszych rodaków.

     Dziękuję orkiestrze dętej z Międzyrzecza za wprowadzenie nas wszystkich w dostojny i świąteczny nastrój. Dziękuję księdzu proboszczowi Sławomirowi za uroczystą mszę w intencji ojczyzny i księdzu kustoszowi sanktuarium w Rokitnie Józefowi Tomiakowi za obecność: dobre i radosne słowo.

foto: Piotr Jeske

 

 

{youtube}njZyteOCNo0|225|225|0{/youtube}