Szanowni Mieszkańcy! Uwaga na gorący popiół!

image_pdfimage_print

Mając na uwadze prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości, aby nie wrzucali do pojemników na odpady komunalne gorącego popiołu.

Umieszczanie w pojemnikach na odpady komunalne materiałów gorących lub też żarzących się może skutkować zapaleniem odpadów, zniszczeniem pojemnika, spowodować straty materialne zarówno po stronie właściciela nieruchomości jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady, a w najgorszym wypadku stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców.
W przypadku odbioru żarzącego popiołu przez firmę transportującą odpady, istnieje bardzo duże zagrożenie zapłonu samochodu przeznaczonego do transportu odpadów.

Aby uniknąć tych problemów należy: do pojemników
na odpady zmieszane wrzucać wyłącznie ZIMNY (schłodzony) popiół. Nie zaleca się studzenia popiołu wodą, ponieważ w ujemnych temperaturach mokry popiół może przymarzać do pojemnika uniemożliwiając jego skuteczne opróżnianie.