Szkolenia dla Grantobiorców – EFRROW

image_pdfimage_print

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające siedzibę na obszarze Stowarzyszenia, do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia:

  • 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – budowa nowych obiektów,
  • 3.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej – budowa nowych obiektów.

Forma działania: wybudowanie jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców lub wybudowanie jednego lub kilku ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej, co przyczyni się do rozwoju turystyki.

Dofinansowanie: do 50 000 zł, stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania wypłacane w formie refundacji po zakończeniu zadania.

Minimalny koszt całkowity grantu: 5 000 zł.

Maksymalny koszt całkowity grantu: 50 000 zł.

Łączna maksymalna wartość przyznanych grantów w ramach PROW 2014-2020: 100 000 zł.

Szkolenia dla Grantobiorców
L.p. Data Godzina Gmina
1 20.11.2017 16:00 Dobiegniew
2 21.11.2017 16:00 Zwierzyn
3 21.11.2017 18:00 Strzelce Krajeńskie
4 22.11.2017 16:00 Drezdenko
5 22.11.2017 18:00 Stare Kurowo
6 28.11.2017 16:00 Przytoczna
7 28.11.2017 18:00 Pszczew
8 29.11.2017 16:00 Skwierzyna
9 29.11.2017 18:00 Bledzew
10 30.11.2017 16:00 Międzyrzecz
11 30.11.2017 18:00 Świebodzin
12 04.12.2017 16:00 Łagów
13 04.12.2017 18:00 Lubrza
14 05.12.2017 16:00 Szczaniec
15 05.12.2017 18:00 Skąpe

Plik do pobrania: