SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

image_pdfimage_print

Szkolny Ośrodek Kariery działający przy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w ramach projektu POKL , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Gimnazjalista z klasą oferuje uczniom i ich rodzicom:

 • indywidualne porady i informacje zawodowe,
 • grupowe zajęcia warsztatowe,
 • współpracę z instytucjami wspierającymi pracę doradczą szkoły.

Cele działania SzOK:

 • przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu oraz ścieżki dalszego kształcenia,
 • przygotowanie ucznia do roli pracownika,
 • przygotowanie rodzica do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • wspieranie działań podejmowanych przez szkołę mających na celu rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Ponadto SzOK świadczy usługi w zakresie:

 • rozwijania świadomości własnych uzdolnień i predyspozycji,
 • informacji o kierunkach kształcenia,
 • wyboru ścieżki edukacyjnej,
 • planowania kariery zawodowej,
 • informacji o rynku pracy i zawodach,
 • aktywnych metod poszukiwania pracy,
 • autoprezentacji,
 • sporządzania dokumentów aplikacyjnych i informacji dotyczącej uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Serdecznie zaprasza
Sylwia Petecka – Nowak
doradca zawodowy

Szkolny Ośrodek Kariery

Poniedziałki: 12.00 – 17.30

Piątki: 13.30 – 18.00

Pani Sylwia: „Uczniowie mają możliwość w szkole nieodpłatnie skorzystać z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego w dobrze wyposażonym gabinecie. Po wysokostandaryzowanym badaniu uczeń otrzyma Indywidualną Kartę Opisu z określonymi 9 blokami zainteresowań i proponowanym kierunkiem dalszego kształcenia”.

A co na to uczniowie?

Marta: „Jestem zainteresowana pracą na platformie elektronicznej pod kierunkiem  doradcy zawodowego .Z moją grupą zadaniową zakładamy firmę uczniowską, teraz wirtualną, ale kto wie, może w przyszłości młodsi koledzy skorzystają z naszych pomysłów. Pracy jest sporo, bo planowanie, opis i kalkulowanie zajmuje dużo czasu”.

Paulina: „Cieszę się, ze mam okazję przebadania moich zainteresowań, bo nie wiem jeszcze, którą szkołę wybiorę. Czekam niecierpliwie na wyniki”.