Turniej kopa sportowego

IV ogólnopolski turniej kopa sportowego – 8 września 2018
o godz. 11.00 w Świniarach.