Upiecz, ugotuj i wygraj!

image_pdfimage_print

Regulamin konkursu na NAJSMACZNIEJSZĄ POTRAWĘ POMIDOROWĄ, NAJSMACZNIEJSZE CIASTO ORAZ WYPIEK WIEJSKIEGO CHLEBA

 1. Organizator konkursu

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej

 1. Cel konkursu
 • Promocja potraw, w których głównym bohaterem jest pomidor
 • Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami
 • Wspieranie lokalnej tożsamości
 • Promocja walorów polskiej wsi
 1. Kategorie konkursu
 • Potrawa pomidorowa
 • Ciasto
 • Chleb
 1. Warunki uczestnictwa
 • Konkurs ma charakter otwarty
 • Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć potrawę/ciasto/chleb do Gminnego Przedszkola w Przytocznej w dniu 24.08.2018r. do godziny 15.00.
 • Jeden uczestnik może przygotować tylko jedną potrawę w danej kategorii, tj. jedną potrawę, jedno ciasto oraz jeden chleb
 1. Ocena potraw
 • Oceny potraw dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora w dniu 24.08.2018r.
 • Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:
 • Smak potrawy – 1 – 10 pkt
 • Estetykę przygotowania potrawy – 1 – 10 pkt
 • Sposób wykorzystania różnych rodzajów produktów – 1 – 5 pkt
 • Oryginalność nazwy dania – 1 – 3 pkt
 • Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu
 1. Nagrody
 • Nagradzane zostaną trzy pierwsze miejsca, w każdej kategorii konkursowej
 • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi dnia 26.08.2018r. około godziny 16.00
 1. Inne istotne informacje
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu
 • W kwestiach spornych w sposób ostateczny o spełnieniu warunków określonych w Regulaminie decyduje obecny na miejscu pracownik GOK w Przytocznej.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć

i informacji o uczestnikach konkursu i ich potrawach.

 • Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej, ul. Główna 42, 66-340 Przytoczna.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
 • Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 1. a) sprostowania danych,
 2. b) usunięcia danych,
 3. c) ograniczenia przetwarzania danych,
 4. d) przenoszenia danych,
 5. e) wniesienia sprzeciwu,
 6. f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) numer telefonu.
 • Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy adres do korespondencji (wysyłki nagrody).
 • Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 • Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 • Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.