USUWAMY AZBEST

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o II naborze wniosków o udzielenie dofinansowania
na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu

Gmina Przytoczna planuje przystąpić do kolejnego programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na demontaż, transport i utylizację azbestu. Przypomnijmy, że Wójt Gminy Przytoczna zrealizował już jeden program dotyczący usuwania azbestu w naszej Gminie. Projekt zakończył się powodzeniem. Ilość gospodarstw – budynków mieszkalnych, które wzięły udział w realizacji w/w projektu, w tak krótkim czasie  było aż 33, a powierzchnię usuniętego azbestu szacuje się na 9481,30 m2. Miejscowości, które objęte zostały pierwszą odsłoną programu to: Przytoczna, Rokitno, Wierzbno, Krasne Dłusko, Lubikowo, Goraj oraz Nowiny.

Wójt Gminy Przytoczna informuje, iż o  dofinansowanie w drugim naborze  mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Przytoczna i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w niniejszym programie zobowiązane są do złożenia wniosku do dnia 15 stycznia 2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Przytoczna. Warunkiem skorzystania z niniejszego programu jest złożenie wniosku w wyżej wymienionym terminie. Druk wniosku można pobierać w sekretariacie UG oraz ze strony www.przytoczna.pl.

Wykonawcą usługi demontażu, transportu i przekazania na składowisko odpadów zawierających azbest będzie jedna firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości nie mogą samodzielnie demontować wyrobów azbestowych. Możliwe jest to jedynie przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenie.

O dalszych wymogach formalnych będą Państwo informowani na bieżąco w trakcie realizacji niniejszego programu.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 

[wpdm_package id=’28128′]

[wpdm_package id=’28130′]