UWAGA RODZICE !!! RUSZYŁA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI !!!

image_pdfimage_print

Od dnia 11 kwietnia 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola Gminnego „Kasztanowa Kraina” w Przytocznej i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wierzbnie.

Wnioski należy składać w placówkach przedszkolnych od 11.04.-25.04.2016 r.

Druki dotyczące rekrutacji można pobrać w ww. jednostkach oraz ze strony internetowej:

https://przedszkoleprzytoczna.edupage.org/, – Przedszkole w Przytocznej

http://spwierzbno.przytoczna.pl/, – Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola*   wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.04. – 25.04. 2016 r.

11.05. – 16.05. 2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola* i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

do 28.04.2016 r.

do 18.05.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28.04.2016 r.

25.05.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 05.05.2016 r.

do 03.06.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9.05.2016 r.

07.06.2016 r.