UWAGA – ROLNICY

image_pdfimage_print

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, informuję, iż poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wielkości szkód

Przytoczna, 07.06.2018 r.

OGŁOSZENIE

       W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, informuję, iż poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wielkości szkód wyrządzonych przez suszę w Urzędzie Gminy Przytoczna do dnia  15 czerwca 2018 r. – sekretariat pok. nr 11.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, powierzchnia upraw ogółem w gospodarstwie, powierzchnia działek rolnych  i rodzaj uprawy dotkniętej klęską, nr polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych    i budynków, NIP, PESEL, tel. kontaktowy – wzór wniosku do pobrania  w Urzędzie Gminy Przytoczna pok. nr 7 lub na stronie internetowej: www.przytoczna.pl

Do podania należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych składanego do ARiMR.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

Wniosek