UWAGA STOWARZYSZENIA

image_pdfimage_print

Prowadzisz działania promocyjne z zakresu kultury i sztuki? Zajmujesz się ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego? Czeka na ciebie 200 tys. zł. Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na realizację zadań w tym obszarze. Na oferty czekamy do 9 lutego 2017 r.

Na wsparcie zadań publicznych zgodnie z Programem Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczona została kwota 200.000 zł.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać do dnia 9 lutego 2017 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dworcowej 13. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.