VII SESJA RADY GMINY

image_pdfimage_print

Zawiadamiam o VII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 maja 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

–  otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–  ustalenie porządku obrad,

–  przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Przytoczna.

  1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
  2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 23.04.2015r. do 28.05.2015r.
  3. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Pożytku Publicznego za 2014 rok.
  5. Informacja o działalności OPS w Przytocznej.
  6. Podjęcie uchwał:

–  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

–  w sprawie  zmiany Uchwały XXXV/195/2009 Rady Gminy Przytoczna z dnia 15 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przytoczna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Obra-Warta”.

  1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3609

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec